Finantari nerambursabile prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii


Finantari nerambursabile prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism, a publicat spre consultare publica pe siteul www.aippimm.ro, proiectele programelor destinate IMM-urilor finantate de la bugetul de stat, ce urmeaza  sa fie lansate in cursul anului 2016 astfel:

    1.  Programul destinat activitatilor de comert si servicii

–              Valoarea finantariii nerambursabile: maxim 135.000 lei dar nu mai mult de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA);

–              Se finanteaza doar activitati (coduri CAEN) de comert si servicii, codul CAEN pe care se solicita finantare trebuie sa fie autorizat cu cel putin 3 luni inainte de inscrierea in program;

–              Conditii de eligibilitate principale:  sunt IMM-uri infiintate in baza Legii 31/1990 sau Legii nr.1/2005 privind cooperatia, au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la momentul inscrierii in program, nu au mai beneficiat de finantare in cadrul acestui program in ultimii 3 ani, si nu au asociati sau administratori care au beneficiat pe alte firme de acest program in ultimii 3 ani.

 

  1. Programul national de microindustrializare

–              Valoarea finantariii nerambursabile: maxim 250.000 lei dar nu mai mult de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA);

–              Se finanteaza activitati de productie, codurile CAEN  eligibile sunt din urmatoarele diviziuni: 10; 13; 14; 15; 16; 22; 23; 24; 25  (cu exceptie 254); 26; 27; 28; 31 si 32;

–              Conditii de eligibilitate principale:  sunt IMM-uri infiintate in baza Legii 31/1990, au minim 2 ani de la Inregistrare la Registrul Comertului la data inregistrarii proiectului, creeaza minim 2 locuri de munca urmare a implementarii proiectului,  reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator primirii alocatiei financiare  nerambursabile;

 

  1. Programul multianual pentru infintarea si dezvoltarea IMM-urilor din mediul rural

–              Valoarea finantariii nerambursabile: maxim 125.000 lei dar nu mai mult de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA);

–              Pot beneficia de finantare societatile comerciale infiiintate in baza Legi 31/1990, societatile cooperative infiintate in baza Legii 1/ 2005, inclusiv cooperativele mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale  infiintate in baza OUG  44/2008;

–              Solicitantii trebuie sa aiba sediul social si punctul/punctele de lucru in mediul rural;

–              Au cel mult 5 ani de la inregistrare in Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;

–              Reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator primirii alocatiei financiare nerambursabile;

–              Angajeaza pana la depunerea decontului minim 1 salariat;

–              Se finanteaza  activitati  de productie, comert si servicii. Sunt cateva coduri CAEN excluse de la finantare si anume: 641, 642, 643, 649, 651, 652, 653, 661, 662, 663, 681, 682, 683, 6910, 920, 110 (cu exceptia 1107), 1200, 2540, 2051, 4635, 4725, 4726, 031, 032, productia primara a produselor agricole;

 

  1. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale – START

–              Valoarea finantariii nerambursabile: maxim 120.000 lei dar nu mai mult de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA);

–              Se finanteaza  activitati  de productie, comert si servicii. Sunt cateva coduri CAEN excluse de la finantare si anume:  ex. 641, 642, 643, 649, 651, 652, 653, 661, 662, 663, 681, 682, 683, 6910, 920, 110 (cu exceptia 1107), 1200, 2540, 2051, 4635, 4725, 4726, 031, 032, productia primara a produselor agricole;

–              Conditii de eligibilitate principale:  sunt IMM-uri infiintate in baza Legii 31/1990 si OUG nr.6/2011, au cel mult 2 ani de la infiintare la momentul inscrierii in program, nu au mai beneficiat de finantare in cadrul acestui program in anii anteriori, si nu au asociati sau administratori care au beneficiat pe alte firme de acest program.

 

Informatiile prezentate sunt cu titlu informativ, acestea se pot modifica pana la publicarea procedurilor finale.

 

Pentru informatii suplimentare nu ezitati sa  contactati  pe domnul Dan Sicobean, DS Invest SRL, Cluj Napoca,Str. Lunii, nr. 18/10, tel. fix 0264 524 114, tel. mobil 0745 782 111, e-mail: dan.sicobean@dsinvest.ro

 

Sursa:

DS Invest SRL

Str. Lunii, nr. 18/10

Cluj Napoca

tel. fix 0264 524 114

tel. mobil 0745 782 111

e-mail: dan.sicobean@dsinvest.ro

www.dsinvest.ro