Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Fondul Proprietatea a raportat un profit net în scădere cu 37,5% în 2010, de 456,2 milioane lei

A- A A+
Fondul Proprietatea a raportat un profit net în scădere cu 37,5% în 2010, de 456,2 milioane lei

Fondul Proprietatea a raportat pentru 2010 un profit net de 456,2 milioane lei, mai mic cu 37,5% faţă de rezultatul obţinut în 2009, de 730,1 milioane lei, potrivit rezultatelor preliminate prezentate Bursei.

Fondul a raportat o valoare a activului net conform reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) la data de 31 decembrie 2010 de 15,328 miliarde lei sau 1,1124 lei pe acţiune

„Reducerea profitului net în anul 2010 comparativ cu anul anterior cu 273,9 milioane lei poate fi atribuită mai multor factori. În primul rând veniturile din imobilizări financiare au crescut cu 60,8 milioane lei, datorită valorii mai mari a dividendelor distribuite de societăţile din portofoliu. O variaţie importantă cu impact pozitiv asupra rezultatului anului este legată de veniturile din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor şi din provizioane, cea mai mare parte fiind legată de reversarea în sumă de 216,6 milioane lei în anul 2010 a ajustării pentru pierderea de valoare a investiţiei în Hidroelectrica, înregistrată iniţial în anii 2006 şi 2007”, spun reprezentanţii Fondului.

Totodată, variaţiile cu impact contrar s-au datorat profitului mai mare înregistrat în anul 2009 determinat de câştigul net din vânzarea imobilizărilor financiare în sumă de 551,4 milioane lei, în timp ce alte cheltuieli din activitatea curentă au crescut cu 27,9 milioane lei, datorită noilor taxe plătite de Fond în urma înregistrării la CNVM, a intrării în vigoare a contractului cu banca
depozitară în august şi a contractului de administrare cu managerul Fondului în septembrie.

Activul total al Fondului a înregistrat o uşoară creştere, de 3,5 milioane lei, în cursul anului 2010. Creşterea de 1,338 miliarde lei a imobilizărilor financiare (participaţiile Fondului în societăţi listate şi nelistate) s-a datorat în principal reversării ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare înregistrate în anii anteriori (în principal pentru OMV Petrom şi Hidroelectrica).

Datoriile totale (inclusiv provizioanele) au crescut cu 61,2 milioane lei la data de 31 decembrie 2010 în comparaţie cu sfârşitul  anului anterior, „în principal datorită creşterii dividendelor de plătit, a datoriilor către CNVM şi managerul Fondului şi a datoriilor legate de contribuţiile primite de la acţionarul principal al Fondului, Ministerul Finanţelor Publice, care nu au fost încă convertite în capital social”.

Anul trecut a fost un an important pentru Fond, întrucât acesta a început să fie administrat în mod activ de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti pe 29 septembrie. Numirea Franklin Templeton  a fost urmată la scurt timp de listarea cu succes a Fondului pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, pe  25 ianuarie 2011.

De la listare, acţiunile Fondului s-au tranzacţionat între 0,6750 şi 0,6020 RON pe acţiune, fiind tranzacţionate peste un miliard de acţiuni reprezentând peste 8% din capitalul social al Fondului. Discountul acţiunii raportat la valoarea activului net a variat între 46,1% şi 41,6%.

La sfârşitul lui 2010, portofoliul Fondului includea acţiuni în 83 de societăţi (28 listate şi 55 nelistate), inclusiv societăţi cu capital privat şi societăţi controlate de stat. Procentul de acţiuni reprezentând investiţii ale Fondului varia între mai puţin de 2% până la 100% (pe parcursul anului 2010).

Portofoliul este concentrat în principal pe sectorul energiei electrice şi pe sectorul petrolier şi al gazelor naturale (peste 85% din VAN), ceea ce oferă investitorilor o expunere unică la sectorul energetic din România.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.mediafax.ro

Related Posts with Thumbnails