Guvernul a transpus în legislaţia internă prevederile Directivei referitoare la serviciile de plată


Guvernul a transpus în legislaţia naţională prevederile Directivei europene cu privire la serviciile de plată, prin introducerea unor drepturi pentru persoanele juridice, după ce Comisia Europeană a declanşat procedura de infringement împotriva României.

Potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă care modifică OUG 113/2009 cu privire la serviciile de plată, adoptate în şedinţa de miercuri, utilizatorii persoane juridice pot să sesizeze Garda Financiară pentru încălcarea, de către prestatorii de servicii de plată, a dispoziţiilor privind transparenţa condiţiilor şi a cerinţelor în materie de informare şi a celor privind drepturile şi obligaţiile referitoare la prestarea şi utilizarea serviciilor de plată. Persoanele juridice au dreptul să dea în judecată prestatorii de servicii de plată care au încalcat dispoziţiile OUG 113.

Scopul Directivei cu privire la serviciile de plată este acela de a garanta eficienţa şi securitatea plăţilor electronice în cadrul UE – precum transferul de credit sau plăţile prin card. Directiva constituie baza legală pentru implementarea Sistemului Unic de Plăţi în Euro (SEPA) în 2012.

Obiectivele Directivei sunt: crearea unei pieţe unice de plăţi în cadrul UE, aplicarea unui set de reguli pentru toţi prestatorii de servicii de plată, protecţia consumatorului de servicii de plată şi transparenţa condiţiilor şi obligaţiilor de informare din partea prestatorilor de servicii.

Directiva privind Serviciile de Plată se aplică tuturor operaţiunilor de plată efectuate în oricare din moneda statelor membre aparţinând UE şi Spaţiului Economic European, dacă atât banca plătitorului cât şi cea a beneficiarului se află într-un stat membru.

Dacă actul normativ nu ar fi fost adoptat de Guvern, România risca sesizarea în faţa Curţii Europene de Justiţie şi obligarea la plata unor amenzi pentru neîndeplinierea obligaţiilor ce îi revin prin Tratatul de aderare la UE.

Sursa: NewsIn