Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Adunării Generale Ordinare a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj pe anul 2022


Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Adunării Generale Ordinare a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj pe anul 2022

În urma voturilor acordate în sesiune online în cardul Adunării Generale Ordinare a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj pe anul 2022 au fost adoptate următoarele hotărâri: