Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociaților ASCONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2023Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociaților ASCONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2023

În urma voturilor acordate în sesiune online în cadrul Adunării Generale Ordinare a Asociaților Asconsulting S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2023 au fost adoptate următoarele hotărâri:

Sursa:

S.C. ASCONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca