Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2023


Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2023

În urma voturilor acordate în sesiune online în cardul Adunării Generale Ordinare a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2023 au fost adoptate următoarele hotărâri: