Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

IMM-urile europene se adaptează greu economiei ecologice. Eficienţa energetică, o prioritate a firmelor mici şi mijlocii

A- A A+
IMM-urile europene se adaptează greu economiei ecologice. Eficienţa energetică, o prioritate a firmelor mici şi mijlocii

Comisia Europeană a realizat şi a publicat raportul privind un studiu efectuat în rândul IMM-urilor pentru a cunoaşte punctul de vedere şi atitudinea acestora faţă de chestiunile de eficienţă energetică şi de piaţa produselor ecologice. Principalele întrebări ridicate erau referitoare la eficienţa energetică, piaţa produselor ecologice şi meseriile “verzi”.

Deoarece IMM-urile constituie majoritatea mediului antreprenorial din UE (23 milioane de IMM-uri care crează 90 milioane locuri de muncă pe piaţa europeană constituind astfel 99% din afacerile desfăşurate în Uniune), implicarea acestora în dezvoltarea unei economii ecologice este fundamentală. În ciuda acestui lucru, societăţile mai mici au mari dificultăţi în a intra pe piaţa produselor cu impact scăzut asupra mediului. Acest lucru este cauzat de o insuficienţă a expertizei de mediu care caracterizează IMM-urile, de procedurile lungi de aprobare a noilor produse şi mai ales de o insuficienţă a cererii de produse ecologice de către consumatori. Astfel, IMM-urile contribuie cu 64% la poluarea industrială din Europa şi numai 24% din IMM-urile europene se implică în acţiuni de reducere a impactului asupra mediului, operând reduceri ale consumului de energie.

Pentru o treime din IMM-urile care au participat la studiu, a fi eficient în termeni energetici este o dimensiune prioritară a muncii antreprenoriale; dintre acestea, 93% efectuează cel puţin o acţiune de eficienţă energetică. Acţiunea cea mai răspândită este economisirea energetică urmată de reducerea deşeurilor, reciclarea, economisirea de materiale şi economisirea apei. 25% din IMM utilizează un sistem de gestiune a mediului, în timp ce 48%  din întreprinderile mari dispun de acest sistem.

Piaţa ecologică: un potenţial neexploatat

26% din IMM-urile europene oferă pieţei produse ecologice şi procentul este mai mic faţă de cel din SUA care e de 30% din IMM-uri.  Sectoarele prioritare “verzi” pentru IMM sunt vânzarea de produse şi servicii care au caracteristici de mediu, materiale reciclate şi energii regenerabile. Printre produsele şi serviciile ecologice foarte vândute se află sectorul agroalimentar, urmat de sectorul electronic.

Studiul permite să înţelegem că IMM-urile specializate în produse şi servicii verzi au tendinţa de a nu le exporta în afara teritoriului naţional: 87% din întrepriderile ‘’verzi’’ vând la nivel naţional, 23% din IMM-uri îşi extind raza de acţiune la nivel european şi numai puţine întreprinderi îşi exportă produsele din catalog în străinătate, pe piaţa internaţională.

Studiul mai arată că motorul de alegere al produselor ecologice pe piaţă este constituit de clientelă. Consumatorul ghidează piaţa ecologică pentru 48% din firme; 32% din firme cea care contează este imaginea percepută de consumator; pentru 27% din firme alegerea de a vinde pe piaţă produse ecologice derivă din posibilitatea creării unui avantaj competitiv; numai pentru 22% alegerea produselor ecologice depinde de dorinţa conformării la legislaţie.

De altfel se arată că stimulentele financiare constituie pentru 51% din IMM-uri cea mai bună soluţie pentru a promova şi a efectua alegeri şi comportamente privind eficienţa energetică. Jumătate din IMM-urile participante la studiu afirmă că stimulentele ar permite să-şi extindă producţia şi vânzarea de bunuri ecologice. 31% din IMM-uri susţin că finanţările constituie cel mai bun ajutor pentru dezvoltarea serviciilor, produselor şi proceselor cu impact scăzut asupra mediului.

Totodată, raportul relevă că meseriile legate de mediu sunt mai răspândite în domeniul IMM. În 2012, 1 angajat din 8 din IMM-urile europene are o meserie “verde”  faţă de 1 angajat din 33 din marile întreprinderi. IMM-urile creează mai multe locuri de muncă legate de mediu faţă de marile întreprinderi: aceasta este o tendinţă menită să se afirme şi să crească în viitor.

Related Posts with Thumbnails