Important! Curs pentru gestionarea deşeurilor, destinat firmelor clujene


Camera de Comerţ şi Industrie Cluj va organiza la sfârşitul lunii februarie cursul Responsabil gestiunea deşeurilor.

Scopul cursului este de a instrui persoanele desemnate cu gestionarea deşeurilor din cadrul firmelor clujene astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor legale în acest domeniu.

În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri, persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri “au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.

Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica cursului cuprinde:
– Regimul deşeurilor –prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniul deşeurilor, obligaţii ale companiilor
– Legea deşeurilor şi legea protecţiei mediului
– Catalogul european de deşeuri
Analiza proceselor de producţie pentru identificarea deşeurilor generate din procesul tehnologic
– Fluxul gestiunii deşeurilor
– Transportul deşeurilor şi obligaţiile agenţilor economici
– Fluxuri speciale de deşeuri
– Obligaţii de plata la fondul de mediu în domeniul deşeurilor
– Raportari către autorităţile de mediu
– Întocmirea fişelor deşeurilor
– Soluţii practice pentru conformarea companiilor cu cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor. Evitarea sancţiunilor.
– Studii de caz (mod de întocmire a evidenţelor privind gestiunea deşeurilor)
– Baze de date în domeniul deşeurilor
– Dintre competenţele ce vor fi dobândite în urma absolvirii cursului amintim:
– Identificarea deşeurilor generate de fiecare compartiment în parte
– Codificarea  deşeurilor, conform catalogului european
– Întocmirea fişelor deşeurilor, identificarea şi etichetarea recipienţilor de colectare, stocare temporară
– Întocmirea formularelor de transport pentru deşeuri periculoase şi de încarcare descărcare pentru deşeuri nepericuloase
– Identificarea obligaţiilor către fondul de mediu în domeniul deşeurilor şi modalităţi de îndeplinire a obiectivelor stabilite de lege
– Cunoaşterea condiţiilor minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească operatorii cu care companiile încheie contracte de valorificare/eliminare a deşeurilor.Durata cursului: 2 zile
– Programul de instruire se va desfăşura între orele 17:00 – 21:00. Durata cursului este de 16 ore.

Taxa de participare: 250 lei + TVA/persoană

Membrii CCICJ beneficiază de 10% reducere !!!

Înscrierile se fac la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr.3, Cluj-Napoca, et. 2 camera 205, prin telefon la nr. 0364-730980.

Puteţi solicita informaţii suplimentare la adresa rares.iancu@ccicj.ro, până la data de 16.02.2012.
Perioadele de curs se vor confirma în urma înscrierii.