Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna decembrie 2015 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

A- A A+

INFORMARE

asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna decembrie 2015 de

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

 

Numărul  contribuabililor administraţi in luna decembrie 2015………………………………297728

 1. a) contribuabili PJ administrati pe baza de cod fiscal….………….. ………. ………65682

                                                                          – activi ………….. ………….51364

                                                                          – inactivi fiscal  ……………14318

– contribuabili mijlocii…………………..985

– contribuabili  mici………………….64697

 1. b) persoane fizice cu – CUI ..………………………………………………….….…32870

–  AF    ……………………………………………………………………..1245 

 1. c) contribuabili inregistrati pe baza de ………………………………………………..199176

                              

                Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta

                                 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

                                                                                                                                                               mil. lei

  Incasari dec.2015 Incasari  dec.2014 %
BUGET DE STAT (fara vama) 173,11 147,92 117,03
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 146,44 129,04 113,48
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 67,29 59,51 113,07
BUGET ASIGURARI SOMAJ 5,53 4,77 115,93
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 392,37 341,24 114,98

 

 1. Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

 

 1. a) in domeniul executarii silite:
  Numar Suma
PF in executare silita la 31.12.2015 61.260 44.778.341
PJ in executare silita la 31.12.2015 17.076 268.006.270

– somatii emise : 15.811  cazuri cu suma de 63.927,89  mii lei; sume incasate: 33.350,16 mii lei;
– popriri infiintate : 2.970 cazuri cu suma de  51.757,56  mii lei; sume incasate: 12.391,19 mii lei;
– sechestre infiintate: 49  cazuri cu suma de    7.533,02  mii lei; sume incasate:              0 mii lei;

 

 1. b) activitatea de valorificare bunuri:

– valorificarea si incasarea la bugetul de stat a sumei de 82.479 lei, asigurandu-se preluarea, stabilirea preturilor si valorificarea bunurilor.

– prin magazinul propriu de desfacere a produselor confiscate au fost valorificate bunuri in valoare totala de 14.117 lei.

            Stocul scriptic de bunuri nevalorificate a fost de 124.481 lei.

 

 1. c) in domeniul servicii pentru contribuabili si cazier fiscal:
 • – s-au primit 113 solicitari scrise (adrese, e-mal-uri) de la contribuabili privind asistenta;
 • – au fost solutionate 102 de solicitari scrise;
 • – au fost asistati telefonic 182 persoane;
 • – au fost asistati la sediul institutiei 1.044 contribuabili;
 • – s-au inregistrate 56 cereri adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala primite prin SPV;
 • – au fost transmise prin SPV 53 adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala;

 

            Cazier fiscal:

– au fost eliberate un numar de 346 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 23 contribuabili;

 • – stergeri din cazierul fiscal 196 cazuri.

           

 1. În domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit,  declaraţii informative).. ……………………………………….48421

din care:  – depuse electronic :……………………..44533

–  Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate …………………………………………..2190

–  Număr de decizii de impunere anuală emise ……………………………………………………………..556

–  Număr deconturi cu sume negative de TVA  cu opţiune de rambursare (depuse): ………….310

–  Sume TVA efectiv  restituite în luna  decembrie  2015…………………………………….61452068 lei

–  Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: ……………………………………………………4977

–  Numar certificate de rezidenta emise:………………………………………………………………………….56

 

 De asemenea:

 • S-au înregistrat si prelucrat 385 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 65 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 97 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 89 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si de  prestari de servicii, 2143 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal,  305  situatii  financiare anuale.

 In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI

             Persoane Fizice

            Contribuabili persoane fizice administraţi                                                                      055

 • Declaratii fiscale depuse                                                                                                        788
  • Decizii de impunere privind plăţile anticipate emise                                             752
 • Decizii de impunere anuală emise în decembrie 2015                                                     475
 • Decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul 912 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal an  2015

Contracte de Inchiriere inregistrate an 2015                                                                                  16.295

Decizii taxă pe poluare/emisii/timbru de mediu  emise – cumulat                                            67.482

 • Declaratii privind veniturile realizate,cod 200 depuse pentru anul 2014                           448
 • Cereri 230 pentru sponsorizare entităţi nonprofit depuse pentru anul 2014 689

Dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                                     47.991

Dosare preluate de la CASA DE PENSII                                                                                 7.074

 

             Persoane Juridice

– incarcarea in baza de date a 36.739 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 4.595

– inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a 1.319 declaratii de inregistrare fiscala

 • – stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor   fiscale, de inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 704
 • – s-au emis si comunicat un numar total de 1.043 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, de declarare in inactivitate, de reactivare, de aprobare/respingere  a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);
 • – generat si transmis 4.803 notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a sitatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare;
 • – efectuat analiza de risc pentru un numar de 138 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare pentru o suma totala de 19.892. 185 lei
 • – solitionat 466 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si-sau restituire) pentru suma totala de 48.959.682 lei

  

 1. In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

                 Persoane fizice

 

–  cereri certificate de atestare :                                                                                                        355

–  cereri adeverinte:                                                                                                                            1415

–  adeverinte politie:                                                                                                                              282

– certificate de evitarea dublei impuneri:                                                                                            51

– cereri de restituire, compensare, corectie eroare:                                                                         274

– cereri rest taxa prima inmatriculare                                                                                                    0

– cereri restituire taxa poluare                                                                                                                31

– decizii de amanare OG nr.44/2015 transmise                                                   112                                                                   

                                                                        

Persoane juridice 

                                                                      

– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta  nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului: 527

– acordarea facilitatii prevazute de O.U.G 44/2015: 442

– eliberarea adeverintelor privind restituirea/nerestituirea taxei de poluare:244

– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti:7

– esalonari la plata cf. OG.29/2011: 660

– intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA:  572 deconturi

– cereri de compensare din alte surse decat TVA:  76

– cereri restituire:  4

– compensari din oficiu:  25

– compensari si restituiri din contul de popriri:  285

– cereri restituire consuli:5

– vize registru jocuri de noroc:  2

– decizii de calcul accesorii:   183

– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii ag. economici din evidentele ORC Cluj : 198

– deschiderii procedurii de insolventa a agentilor economici: 8

 

 1. Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

 

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 108 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 184 actiuni de verificare din care 131 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 49.324 mii lei si 53 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 2.804 mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii decembrie 2015 au fost solutionate un numar de 45 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 7.954 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare.

Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor un numar de 10 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de 18.000 mii lei, un numar de 7 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare, au fost instituite masuri asiguratorii la 2 contribuabili, suma estimata potrivit acestora fiind de  453 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 3.579 mii lei.

 

           III        Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente

 

         Compartimentul comunicare aferent perioadei de raportare, a efectuat 92 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 7 interpelari telefonice.

Au  fost publicate / confirmate pe Portalul ANAF  informatii fiscale de interes public.

S-au transmis la Mass-Media  63 comunicate de presa ( 11 Cluj si 52  ANAF/ MFP ) in urma carora au fost monitorizate 41 articole in presa locala.

Au fost solutionate 3 solicitari in baza Legii 544/200, 2 pentru un cetateani si 1 pentru media.

               Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

– publicarea pe portalul ANAF a 175 acte administrativ fiscale,- s-a asigurat asistenta tehnica la nivel ANAF privind problemele ridicate de contribuabili pe portalul admin.portal, aproximativ 427 de intrebari,- s-a asigurat asistenta de specialitate pentru contribuabilii care au avut probleme legate de completarea si depunerea declaratiilor in format electronic,

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii.

– actualizarea bazei de date pt. aplicatia de facturare a registrelor unice,  bazei de date locala de cod fiscal si  a bazei de date LEX.

 

 

BIROUL COMUNICARE S.I.           

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Biroul Comunicare S.I

P-ţa Avram Iancu nr.19

Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel: 0264 593.328 Fax:0264 592.489

mail: gligor.gavris.CJ@mfinante.ro

Related Posts with Thumbnails