Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Uncategorized

INFORMARE asupra principalelor acțiuni și activități derulate în luna noiembrie 2015 de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

A- A A+

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

 

Numărul  contribuabililor administraţi in luna noiembrie  2015……………………………296495

 1. a) contribuabili PJ administrati pe baza de cod fiscal….………….. ………. ……….65611

                                      – activi ………….. ………….51494

                                   – inactivi fiscal  ……………14117

– contribuabili mijlocii…………………..986

– contribuabili  mici………………….64625

 1. b) persoane fizice cu CUI ..………………………………………………….….……..33233

–   asociaţii familiale    ……………………1245

 1. c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP………………………………………………….197651

 

               

                Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta

                                 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mil. lei

  Incasari noiemb 2015 Incasari  noiemb 2014 %
BUGET DE STAT (fara vama) 186,71 149,9 124,56
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 124,97 103,61 120,62
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 56,97 49,64 114,77
BUGET ASIGURARI SOMAJ 4,78 3,98 120,10
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 373,43 307,13 121,59

 

 

 

 1. Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

  

 1. a) in domeniul executarii silite:
  Numar Suma
PF in executare silita la 30.11.2015 58.998 40.644.110
PJ in executare silita la 30.11.2015 17.006 309.550.125

 

– somatii emise :    9.734 cazuri cu suma de 54.712,81 mii lei;sume incasate: 23.568,75 mii lei;
– popriri infiintate : 5.673 cazuri cu suma de 81.179,59  mii lei;sume incasate: 11.708,33 mii lei;
– sechestre infiintate: 49 cazuri cu suma de    7.935,92  mii lei; sume incasate:        9,30 mii lei;

 

 1. b) activitatea de valorificare bunuri:

 

– valorificarea si incasarea la bugetul de stat a sumei de 30.480 lei, asigurandu-se preluarea, stabilirea preturilor si valorificarea bunurilor.

– s-au atribuit conform prevederilor legale, cu titlu gratuit catre institutii de cult cu activitate misionar – sociala de redistribuire si ajutorare a persoanelor / familiilor nevoiase si de organizare si dezvoltare a activitatii extrascolare a elevilor, bunuri in suma totala de 10.919 lei.

            Stocul scriptic de bunuri nevalorificate a fost de 138.510 lei.

 

 1. c) in domeniul servicii pentru contribuabili si cazier fiscal:

 

 • – s-au primit 114 solicitari scrise (adrese, e-mal-uri) de la contribuabili privind asistenta;
 • – au fost solutionate 87de solicitari scrise;
 • – au fost asistati telefonic 237 persoane;
 • – au fost asistati la sediul institutiei 1.192 contribuabili;
 • – s-au inregistrate 22 cereri adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala primite prin SPV;
 • – au fost transmise prin SPV 58 adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala;

     

            Cazier fiscal:

– au fost eliberate un numar de 345 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 31 contribuabili;

 • – stergeri din cazierul fiscal 206 cazuri.

           

 1. În domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit, declaraţii informative)  ………………………………………….48324

din care:  – depuse electronic :…………………………………………………………44900

–  Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate ……………………………………………2447

–  Număr de decizii de impunere anuală emise …………………………………………………………….4423

–  Număr deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare (depuse): ……………319

–  Sume TVA efectiv  restituite în luna  noiembrie  2015………………………………………19156002 lei

–  Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: …………………………………………………..11843

–  Numar certificate de rezidenta emise:………………………………………………………………………….47

 

 De asemenea:

S-au înregistrat si prelucrat 435 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 90 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 112 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 89 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si  de  prestari de servicii, 2012 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal, 268 situatii  financiare anuale.

 1. In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI        

Persoane Fizice

 

 • Decizii de impunere privind plăţile anticipate emise în noiembrie 2015 005
 • Decizii de impunere anuală emise în noiembrie 2015                                                           184
 • Decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul                                         889 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal  an  2015

Contracte de Inchiriere inregistrate an 2015                                                                                  15.412

Decizii taxă pe poluare/emisii/timbru de mediu  emise – cumulat                                             66.312

Dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                                           47.991

Dosare preluate de la CASA DE PENSII                                                                                 7.074

             Persoane Juridice

 

– incarcarea in baza de date a 37.416 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 4.785;

– inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a 1.420 declaratii de inregistrare fiscala

 • – stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor   fiscale, de  inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 896;
 • – s-au emis si comunicat un numar total de 1.432 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, de declarare in inactivitate, de reactivare, de aprobare/respingere  a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);
 • – generat si transmis 5.543 notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a sitatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare;
 • – efectuat analiza de risc pentru un numar de 156 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare pentru o suma totala de 16.703. 649 lei;
 • – solitionat 155 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si-sau restituire) pentru suma totala de 20.677.507 lei;
 1. In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

 

 

                Persoane fizice

 

– cereri certificate de atestare :                                                                                                      133

– cereri adeverinte:                                                                                                                           1505

– adeverinte politie:                                                                                                                             401

– certificate de evitarea dublei impuneri:                                                                                          67

– cereri de restituire, compensare, corectie eroare:                                                                       329

– cereri rest taxa prima inmatriculare                                                                                                   0

– cereri restituire taxa poluare                                                                                                             142                                                                   

 

                                                                            

                                                                   

 

                   Persoane juridice      

 

– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta  nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului: 557

– eliberarea adeverintelor privind restituirea/nerestituirea taxei de poluare:329

– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti: 2

– esalonari la plata cf. OG.29/2011: 652

– intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA:  171 deconturi

– cereri de compensare din alte surse decat TVA: 74

– cereri restituire: 2

– compensari din oficiu:  61

– compensari si restituiri din contul de popriri: 380

– cereri restituire consuli: 3

– vize registru jocuri de noroc: 1

– decizii de calcul accesorii:   178

– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii agentilor ec. din evidentele ORC Cluj : 228

– deschiderii procedurii de insolventa a agentilor economici: 2

 

 

 

 1. Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

 

 

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 110 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 211 actiuni de verificare din care 163 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 13.996 mii lei si 48 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 5.345 mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii noiembrie 2015 au fost solutionate un numar de 88 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 27.576 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare.

Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor un numar de 7 sesizari

penale, valoarea prejudiciului potential fiind de 5.524  mii lei, un numar de 17 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare, au fost instituite masuri asiguratorii la un contribuabil, suma estimata potrivit acestora fiind de  1.121 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 2.499 mii lei.

III        Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente

        Compartimentul comunicare aferent perioadei de raportare, a efectuat 47 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 7 interpelari telefonice.

Au  fost publicate / confirmate pe Portalul ANAF diverse informatii fiscale de interes public.

S-a acordat  1 interviu radio/tv pe diverse tematici.

S-au transmis la Mass-Media  33 comunicate de presa ( 12 Cluj si 21 ANAF/ MFP ) in urma carora au fost monitorizate 40 articole in presa locala.

Au fost solutionate 6 cereri  in baza Legii 544/2001 pentru mass-media si 2 pentru un cetatean.

            Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

– s-a asigurat asistenta tehnica la nivel ANAF privind problemele ridicate de contribuabili pe portalul admin.portal, aproximativ 570 de intrebari,

– publicarea pe portalul ANAF a 196 acte administrativ fiscale,

– s-a asigurat asistenta de specialitate pentru contribuabilii care au avut probleme legate de completarea si depunerea declaratiilor in format electronic,

– actualizarea site-ului DGRFP Cluj de pe portalul ANAF,

– s-a asigurat gestionarea drepturilor de acces a angajatilor DGRFP din tot judetul Cluj la aplicatiile de pe FISCNET (Managementul identitatii),

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii.

– actualizarea bazei de date pt. aplicatia de facturare a registrelor unice,  bazei de date locala de cod fiscal si  a bazei de date LEX.

 

ACTIVITATE AJFP CLUJ NOIEMBRIE 2015

Related Posts with Thumbnails