Informare Camera de Comerţ şi Industrie a României cu privire la lansarea în consultare publică a Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA


Informare Camera de Comerţ şi Industrie a României cu privire la lansarea în consultare publică a Programului Operațional Capacitate Administrativă  POCA

Camera de Comerţ şi Industrie a României are plăcerea de a vă informa cu privire la lansarea in consultare publica a Ghidurilor solicitantului pentru cererile de proiecte CP7/2017/POCA/195/2/2 si CP7/2017/POCA/228/2/2, adresate regiunilor mai putin dezvoltate si regiunii Bucuresti – Ilfov.

 

Versiunile consultative se pot accesa pe site-ul http://poca.ro/solicitare-finantare/ . Observatiile si propunerile de imbunatatire se pot transmite, in formatul pus la dispozitie de AM POCA, pana la data de 23.10.2017, ora 14.00.

Descărcați aici:

Sursa:

Camera de Comert si Industrie a României

Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 10
Fax: 021 319 01 56
www.ccir.ro