Informare CCIR referitoare la reuniunea Comitetului de Monitorizare (CM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020


Informare CCIR referitoare la reuniunea Comitetului de Monitorizare (CM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Camera de Comert si Industrie a României (CCIR) va informeaza cu privire la reuniunea Comitetului de Monitorizare (CM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, care a avut loc luni, 15 mai 2023.

Camera de Comert si Industrie a Rom~niei  (CCIR) a participat  la reuniunea Comitetului de Monitorizare  (CM) pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, care a avut loc luni, 15 mai 2023, In format online.

Lucrările  reuniunii  au  fost  conduse  de  căre  domnul  Vladimir  Rovintescu,  Director General Directia  General Programe  Europene  Capital Uman,  MIPE  si Presedinte  CM POCU.  Subiectele prezentate si dezbătute în cadrul reuniunii CM POCU au vizat:

1.           Prezentarea stadiului implement~rii POCU de la ultimul CM până în prezent:

>  Situatia autorizării  cererilor de rambursare la nivelul  Organismelor  intermediare si la nivelul Autoritătii de Management;                          .

>  Stadiul plătilor si riscul de dezangajare automată aferent anului 2023.

2.        Prezentarea  si aprobarea  raportului  anual de implementare  POCU  aferent anului

2022:

>  Apelurile lansate, contracte de finantare semnate si plăti 2022;

>  Indicatorii de performant in anul 2022;

>  Principalele provocri si măsuri întreprinse în anul 2022;

>  Măsurile planificate;

>  Modificări  ale Raportului  anual  de implementare  POCU  conform recomandărilor Comisiei Europene.

3.         Prezentarea si aprobarea propunerilor de modificare a POCU:

►    Introducerea OS 9.2. In cadrul AP 9–CARE ref. sprijin pentru Ucraina;

►    Introducerea AP 10 – SAFE;

►    Realocarea  fondurilor  rezultate  din economiile  realizate  In cadrul AP 2,3,4

►  

către AP 9 –CARE Si AP 10- SAFE;

Ajustarea indicatorilor 4S27 din cadrul AP 4 ca urmare a realocarii.

Pentru  informatii  suplimentare,  persoan~  de  contact  din  partea  Camerei  de  Comert  si Industrie  a  Rom~niei,  Directia   Strategii,  Politici  si  Proiecte  este  dna.  Luiza  Chiriac, Consilier, Biroul Strategii, Politici si Proiecte, telefon 0722.585.096, e-mail: luiza.chiriac@ccir.r

Sursa:

Camera de Comert si Industrie a României

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro