Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Informarea privind prelungirea consultării pentru Legea prevenției, până în data de 1 mai 2017

A- A A+

Informarea privind prelungirea consultării pentru Legea prevenției, până în data de 1 mai 2017

 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) a informat cu privire la stabilirea unui nou termen limită de dezbatere publică – 1 mai 2017, pentru proiectul Legii prevenţiei.

 

Principalele modificări survenite în actuala versiune a actului normativ, supusă dezbaterii publice, faţă de versiunea anterioară a proiectului de Lege transmisă de CCIR, spre consultare şi comentarii, către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, în data de 20.03.2017, se referă la:

 

  • 1 „Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții de către persoanele/entitățile care desfășoară activitate economică, precum și prevenirea săvârșirii de contravenții de către instituțiile publice și instituțiile publice locale, astfel cum acestea sunt definite conform art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (…)”;
  • 3(1) „Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare și ghiduri și/sau să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice (…)”
  • 3(2) „Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei (…)”;
  • 3(3) „Instituțiile publice și instituțiile publice locale cu atribuții de control, pe domeniile de competență, au obligația să îndrume operatorii economici, persoanele fizice, instituțiile publice, respectiv instituțiile publice locale pentru aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale care fac obiectul activității de control” (articol nou);
  • 3(4) „În realizarea activității de îndrumare, prevăzută la alin. (3) instituțiile publice și instituțiile publice locale cu atribuții de control au obligația:
  1. să răspundă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, prin emiterea de puncte de vedere și îndrumarea metodologică pentru a preveni încălcarea prevederilor legale;
  2. să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;
  3. să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare date de acestea, precum și procedurile elaborate conform lit. b);
  4. fiecare activitate de control să aibă și o componentă de îndrumare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale.” (articol nou);
  • Numărul de contravenţii care vor intra sub incidenţa prezentei legi, conform anexei nr. 1, s-a redus de la 396 la 333.

Proiectul de lege , inclusiv anexa nr.1 referitoare la contravenţiile care vor intra sub incidenţa legii, pot fi studiate la următorul link:http://www.aippimm.ro/articol/transparenta-deicizionala-modificare-hg-96-2011/proiect-legea-preventiei.

 

Descărcați aici: proiectul Legii Preventiei proiect Legea preventiei 11 – 15.03.2017, Aneca nr.1 Anexa 1 desfasurata -15.03.2017 si cuprinsul acesteia Cuprins Anexa 1 desfasurata – 15.03.2017.

Transmiteti comentariile, observatiile sau sugestiile de completare a ultimei versiuni a proiectului de act normativ, inclusiv a Anexei nr.1, la adresele de e-mail dsppj@ccir.ro şi george.cotiga@ccir.ro până la data de 26 aprilie 2017, în vederea centralizării şi înaintării unui punct de vedere unitar al Sistemului Camerelor de Comerţ şi Industrie către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Sursa:

Camera de Comert si Industrie a României

Biroul Comunicare cu Membri
Direcţia Relaţii Interne
Departamentul Relaţii Interne

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 59
Fax: 021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro
www.ccir.ro

Related Posts with Thumbnails