Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

INFORMARE PRIVIND DISTRIBUIREA SI CRITERIILE DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT PENTRU PENSIONARI SI ASIGURATI AI SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII

A- A A+

INFORMARE PRIVIND  DISTRIBUIREA SI CRITERIILE DE  ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT PENTRU PENSIONARI SI ASIGURATI AI  SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII

 

Dispozitiile legale in baza carora se acorda bilete de tratament sunt:

 

I . Legea nr.263/2010:

 

Art.121- lit.a) În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda , următoarele prestaţii: tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;

 

Art.122 (1) Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile   legi, după cum urmează:

 1. a) gratuit ;
 2. b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti .

(3) Durata tratamentului balnear este de 16 zile.

(4) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă anual, prin ordin comun al conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii sectoriale, pentru anul 2016 prin Ordinul nr.38/04.02.2016.

(5) Locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea CNPP şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil.

 

 1. ORDINULUI comun semnat de catre presedintete  Casei  Nationale  de  Pensii  Publice,   directorul   Casei  de  Pensii  Sectoriale  a Ministerului   Apararii   Nationale,   directorul  Casei de  Pensii Sectoriale   a Ministerului   Afacerilor   Interne    si  directorul  Casei de  Pensii  Sectoriale   a  Serviciului Roman de lnformatii   :

 

 

CRITERIILE  in baza  carora   se acorda   biletele    pentru   tratament  balnear, cu suportarea   unei  contributii   sau  in mod  gratuit.

 

A.1.   Pot beneficia   de  tratament   balnear   persoanele    care  au calitatea    de:

 1. a) pensionar al sistemului public  de pensii;
 2. b) asigurat al sistemului public  de  pensii;
 3. c) beneficiar al prevederilor  unor  legi speciale,    care  reglementeaza    dreptul   la bilet de tratament  balnear   prin  sistemul   public  de

 

 1. 2. Pot beneficia   de  tratament   balnear   persoanele   care   dovedesc   existenta  unei afectiuni  medicate  care   sa  necesite    tratament   balnear,    ln  conformitate    cu  prevederile legale.

 

 1. 3. Pot beneficia  de  tratament   balnear   persoanele    care  au domiciliul  sau  resedinta  in Romania.

 

A.4.  Biletele  de  tratament   balnear   se  pot  acorda   numai  in  limita  numarului  locurilor la  tratament     balnear    finantat   din   bugetul    asigurarilor   sociale   de  stat    si   aprobat    prin hotarare   a  Guvernului.

 

 1. 5. Biletele de   tratament    balnear    se   acorda  in   conformitate    cu   ordinea    de ierarhizare  a  cererilor    prin care   se solicita  bilete de  tratament    balnear  in  functie de criteriile   specifice, in  limita   locurilor  repartizate   pe serii,  statiuni  si   unitati   de cazare.

 

Dupa    repartizare,  biletele   ramase   se  repartizeaza   pe  serii,   statiuni  si  unitati   de  tratament,   pensionarilor    si asiguratilor    sistemului   public  de  pensii,  dupa  cum urmeaza:

 • cel putin  80%  pentru   pensionari;
 • pana la  20%  pentru  asigurati.

 

A.6. In vederea aplicarii  criteriului  specific,  respectiv    beneficierea     de  bitet   de tratament    balnear  in  ultimii    2  ani,   in  functie de DATA PREZENTARII IN  STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul calendaristic  se imparte  dupa cum urmeaza:

 1. sezon – in perioada 15 mai 31 august a fiecarui  an;
 2. extrasezon – in celelalte perioade ale anului.

 

A.7.   Biletele   de  tratament  balnear  se  acorda  individual. In  cursul  unui  an calendaristic,  unei persoane i  se poate elibera  un singur  bilet  de tratament   balnear. In situatia neridicarii  biletului   de tratament   balnear  repartizat   potrivit  prezentelor  criterii, pentru o serie,  solicitantul   mai  poate obtine  un alt  bilet  de tratament balnear doar din categoria  celor  nevalorificate   pentru seria respectiva sau, dupa caz, la cerere, pentru  o alta serie.

 

A.8.   Categoriile  de  persoane care  pot  beneficia  de  tratament  balnear in  mod gratuit sunt urmatoarele:

 1. pensionari de invaliditate, in cadrul programului de recuperare intocmit  de medicul expert al asigurarilor sociale conform  122 alin.  (2) lit.  a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemut unitar de pensii publice,  cu modificarile  si completarite  ulterioare;
 2. persoane beneficiare de drepturi  stabilite  in baza prevederilor  Decretului-lege 11811990, privind  acordarea unor drepturi   persoanelor  persecutate  din  motive politice  de dictatura   instaurata cu incepere  de la 6 martie  1945,   precum si  celor deportate  In strainatate  ori constituite in  prizonieri,  republicat,   cu rncdificarile   si comptetarite ulterioare,    precum  si   persoanele  care  au  calitatea   de  luptator  in rezistenta  anticomunista,  stabilita  in temeiul dispozitiilor Ordonantei  de Urgenta a Guvernului nr.214/1999,  cu modificarile si completarile  ulterioare;
 3. persoane beneficiare    de  drepturi    stabilite  in   baza   prevederilor        Ordonantei Guvernului 105/1999  privind  acordarea unor drepturi  persoanelor persecutate de catre regimurile  instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie  1940 pana la 6 martie  1945, din motive etnice,  aprobata prin Legea nr.189/2000,  cu moificarile si completarile  ulterioare;
 4. persoane ale carer drepturi sunt stabilite  pnn  Legea  44/ 1994 privind  veteranii de    razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi,republicata,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare;
 5. persoane beneficiare de drepturi  stabilite   in  baza prevederilor   Legii 49/1999 privind pensiile I.0.V.R.,  cu modificlirite si  completarile ulterioare;
 6. persoane ale carer drepturi sunt stabilite  prin Legea 448/2006 privind  protectia si   promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  cu modificarile si  completarile ulterioare;
 7. persoane care beneficiaza  de  cure  balneoclimaterice   potrivit      22 din  Legea nr.346/2002  privind  asigurarea pentru  accidente  de  munca   si    boli  profesionale, republicata,  carora li s-a  stabitit  de catre  medicul expert  al asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual  de recuperate:
 8. persoane ale caror drepturi  sunt stabilite   prin  Hotararea  Guvernului   757/2008 pentru       aprobarea   acordarii   blletelor    de   tratament  balnear,  in   mod  gratuit, salariatilor  care Iucreaza in mediu radioactiv    zonele I  si II  de expunere la radiatii, la prospectarea,  explorarea,  exploatarea,  prepararea minereului  de uraniu,  precum si  la conservarea si inchiderea  perimetrelor  miniere.

 

Pentru anul 2015 :

-numarul de cererei inregistrate a fost de 9862;

-numarul de bilete primite a fost de 5881;

-numarul biletelor valorificate a fost de 5868;

-numarul biletelor gratuite a fost de 1182;

-numarul biletelor gratuite acordate veteranilor de razboi a fost 40.

 

Sursa:

Casa Judeţeană de Pensii Cluj
Str.G.Coşbuc nr.2, Cluj-Napoca

 

 

 

 

 

Related Posts with Thumbnails