Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Uncategorized

Informare Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

A- A A+

Informare Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Camera de Comerț și Industrie a României vă informează cu privire la modificările/completările anumitor elemente din Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 aprobate în urma reuniunii Comitetului de Monitorizare specific, care a avut loc marți, 17 mai 2022, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Decizii Acțiunea 4.1.1.:

Pentru Acțiunea 4.1.1. se vor finanța granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM în vederea refacerii capacității de reziliență, în valoare de 350.000.000 euro FEDR, astfel:

  • Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, pentru beneficiarii care își desfășoară activitate în Clasa P Învățământ, Clasa Q Sănătate si asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii. Alocare: 50.000.000 euro FEDR;
  • Granturi pentru investiții necesare retehnologizării, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 200.000 euro și 1.000.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în Clasa C – Industria Prelucrătoare, fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției; Clasa F – Construcții; Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică. Alocare: 300.000.000 euro FEDR.

Valoarea de 350.000.000 euro FEDR se compune din 300.000.000 euro FEDR alocare Acțiunea 4.1.1., la care se adaugă 50.000.000 euro FEDR ce se vor transfera de la Acțiunea 4.1.2.

Aceste modificări sunt necesare pentru refacerea capacităților de producție, dar și a capacităților de prestare de servicii de către IMM în vederea relansării producției de bunuri și servicii, ca urmare a efectelor crizei COVID-19.

Decizii acțiunea 4.1.2.:

Pentru acțiunea 4.1.2 se va oferi sprijin IMM pentru susținerea activităților curente, prin acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, astfel:

  • microgranturi pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare, în valoare de 5.000 de euro, sub formă de sumă forfetară. Alocare: 25.000.000 euro FEDR-REACT EU.
  • granturi pentru capital de lucru pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare, pentru IMM cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăși suma de 120.000 euro. Alocare: 125.000.000 euro FEDR-REACT EU.

Acordarea finanțărilor face parte din pachetul de măsuri “Sprijin pentru România” adoptat de Guvernul României pentru a reduce impactul semnificativ înregistrat la nivelul populației prin creșterea prețurilor la produsele de bază și derivatele acestora, precum și pentru a asigura redresarea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare, unele dintre cele mai afectate domenii de efectele pandemiei COVID-19.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact din partea Camerei de Comerț și Industrie a României, Direcția Strategii, Politici și Proiecte, Biroul Strategii, Politici si Proiecte este dna. Luiza Chiriac, telefon 0722 585 096, e-mail: luiza.chiriac@ccir.ro.

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie a României

Directia Relatii Interne si ICC Romania


CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,

sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.rowww.snia.rowww.tnf.ro

Related Posts with Thumbnails