Informarea Camera de Comert si Industrie a României cu privire la protocolul de colaborare incheiat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriati din România


Informarea Camera de Comert si Industrie a României cu privire la protocolul de colaborare incheiat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriati din România

Camera de Comert si Industrie a României va informeaza cu privire la protocolul de colaborare incheiat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Prin acest protocol Camera de Comert si Industrie a României urm[re;te cre;terea nivelului de participare a mediului de afaceri rom\nesc pe pieéle externe, cu prec[dere overseas CCIR va coopera cu MMACA ]n sensul identific[rii ;i select[rii firmelor relevante pentru participarea ]n cadrul Comisiilor mixte, pentru vizite oficiale ;i pentru orice alte acíuni de interes pentru comunitatea naíonal[ de afaceri.

Descărcați aici: Protocol de colaborare

Sursa:

Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

Camera de Comert si Industrie a României

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 10
Fax: 021 319 01 50
www.ccir.ro