Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Informarea Camera de Comert si Industrie a României cu privire publicarea de sub-măsuri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -MADR

A- A A+

Informarea Camera de Comert si Industrie a României  cu privire publicarea de sub-măsuri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -MADR

Camera de Comert si Industrie a României va informeaza cu privire la anuntul facut de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit caruia in perioada 10 martie -08 aprilie 2016 va fi deschisa sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), din cadrul Masurii 19 – Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță, în perioada 10 martie – 08 aprilie 2016, deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL), din cadrul Măsurii 19 Dezvoltarea locala LEADER – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, depuse de potențialii beneficiari.

Strategiile de Dezvoltare Locală sunt întocmite de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) potențiale/ existente, parteneriate privat-publice, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului acoperit de parteneriat.

Selectarea SDL-urilor se va realiza în baza unei singure proceduri publice de selecție.

Alocarea publică totală pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor 2014-2020 este de 563.516.557 Euro, fiind compusă din următoarele:

– Sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – 440.116.655 Euro;

– Sub-măsura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare ” – 123.399.902 Euro.

Depunerea SDL-urilor, cu anexele aferente, se va face la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, în intervalul orar 08.30 – 16.30.

Termenul limită de depunere a SDL-urilor este 08.04.2016, ora 16.30.

Anunţarea rezultatelor selecţiei SDL-urilor se va face prin publicarea pe site-ul oficial al MADR a Raportului de selecție aprobat de către directorul general al DGDR AM PNDR.

 

Sursa:

Camera de Comert si Industrie a României

Biroul Comunicare cu Membri
Direcţia Relaţii Interne
Departamentul Relaţii Interne

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 59
Fax: 021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro
www.ccir.ro

Related Posts with Thumbnails