Investiție în Fabrică de Reciclare: min. 500.000-8.4 mil. euro, cu aport între 30-75%


Investiție în Fabrică de Reciclare: min. 500.000-8.4 mil. euro, cu aport între 30-75%

Ghidul consultativ la apelul de proiect –COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR”, SUBINVESTIȚIA I1.D.Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară PNRR/2022. În linkul de mai jos găsiți apelul de proiect, lista documentelor necesare, cererea de informații și grila de evaluare.

Alocarea financiară la nivel de proiect: Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro, calculată la cursul euro stabilit în cuprinsul ghidului. Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro/proiect, conform intensităților de finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat regional, prezentate în tabelul de mai jos.

Intensitatea ajutorului: între 30%-75% în funcție de Regiune și categoria întreprinderii.

Activitățile sprijinite în cadrul investiției: Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activităţi specifice de pregătire pentru reciclare, reciclare și obținerea de produse finite din materialele obținute în procesul de reciclare, după caz, pentru reducerea impactului acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile şi atingerii ţintelor de reciclare în acord cu Strategia Naţională privind economia circulară şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor/planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti.

Cu cât vă aflați cu documentația într-o fază mai avansată, cu atât proiectul primește puncte în plus pentru maturitate:

– proiectul tehnic depus la cererea de finanțare

– autorizația de construire la depunerea cererii de finanțare

– acordul de mediu pentru construcție

Documentația tehnico – economică

Se vor prezenta, în funcție de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanțare sau la contactare:

– Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenție, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specific fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare (la depunerea cererii de finanțare), etc.

Solicitanții eligibili:

Operatori economici care sunt autorizați să desfășoare cel puțin doua dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

– 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

– 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

– 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;

– 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

– 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase;

– 3812 – colectarea deşeurilor periculoase.

!!!!!! În cazul în care aveți interes pentru elaborarea și depunerea unui proiect pe acest program, vă rugăm să ne transmiteți documentația necesară cât se poate de repede.

Pentru mai multe detalii descărcaţi linkul de mai jos:

Ghid_consultativ_ PNRR_C3 _I1.D_Instalatii_de_reciclare.doc

Tel: 0374827500

Email: cepu7@cepu.ro

Sursa: