Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Ședința ordinară a CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 31 martie 2017

A- A A+

I N V I T A T I E

 

In conformitate cu prevederile art. 52, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat la

şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj

 

care va avea loc  vineri, 31 martie 2017, ora 1300, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 106,

având următorul

PROIECT AL  ORDINII   DE   ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile înscrise în CF nr. 53196 Huedin
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj, cu modificările si completările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a domnului Tămaș Claudiu-Daniel
 4. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii la unele intreprinderi publice la care Județul Cluj este acționar majoritar
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 246 din 29 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru vânzarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 195/2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Pază şi Protecţie Cluj” S.R.L., ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Cluj, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016 ale Pază şi Protecţie Cluj S.R.L
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 48/09.03.2017 privind nominalizarea sumei de 40.000 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare fațade Palatul Banffy – Muzeul de Artă Cluj”
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 46 din 28.02.2014 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 24 din 29.01.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Compania de Apă Someș S.A.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2017
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someş S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 15. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Clujana S.A. în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii Univers T A.
 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene ClujA.
 20. Proiect de hotărâre privind nominalizarea sumei de 4.072 mii lei pe unităţi sanitare şi pe lucrări de investiţii, reparaţii capitale şi dotări cu echipamente medicale
 21. Proiect de hotărâre privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de funcţionare în anul 2017 a Asociaţiei ”Cluster Agro-Food-Ind Napoca”
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Cluj în calitate de membru fondator la constituirea Asociației „Eco-Cluster”, precum și a Actului constitutiv și a Statutului asociației
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrărilor de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea susținerii activității Societății Naționale de Cruce Roșie din România, Filiala Cluj
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean  pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 219/2015 privind aprobarea atribuirii a șase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a șase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate special
 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru  traseele cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014 – 2019, propuse de Comisia Paritară în şedinţa din data de 14.03.2017
 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 142/2014 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga” Ciucea, cu modificările ulterioare
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru  Copii Cluj-Napoca
 32. Informarea privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii pe cele 12 luni ale anului 2016
 33. Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2017
 34. Informare privind Raportul semestrial al Consiliilor de administrație al societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj
 35. Diverse

 

PREŞEDINTE

ALIN TIȘE

 

 

Sursa:

Consiliul Județean Cluj

Related Posts with Thumbnails