Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Lansare Program Comert&Servicii

A- A A+

 Lansare Program Comert&Servicii

Incepand cu data de 16 august 2017, timp de 10 zile se vor putea depune proiecte in cadrul Programului Comert & Servicii 2017.

Valoarea finantarii nerambursabile  este de max 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), fara a depasi suma de 250.000 lei

Pot beneficia de finantare  in cadrul programului IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi  mici si mijlocii) care desfasoara activitati de comert sau servicii si indeplinesc urmatoarele conditii:

  • au cel putin un an calendaristic de la infiintare la data depunerii cerererii de finantare,
  • codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat de cel putin 3 luni,
  • nu au mai beneficiat de AFN in ultimii 3 ani in cadrul acestui Program, şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari ai altor societăţi care au beneficiat de AFN în cadrul Programului în ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016)

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul programului:

a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;
g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente). Pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de  protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă);
i) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003
j) certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005  (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;
k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web;
l) achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
m) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională
n) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite;
o) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului
p) achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul.

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă;

Daca aveti intrebari sau nelamuriri puteti sa-l contactati pe: domnul Dan Sicobean

DS Invest SRL Cluj Napoca,  Str. Lunii, nr. 18/10
tel. fix 0264 524 114
e-mail: dan.sicobean@dsinvest.ro
www.dsinvest.ro

 

Sursa:

DS Invest SRL
Str. Lunii, nr. 18/10
Cluj Napoca
tel. fix 0264 524 114
tel. mobil 0745 782 111
e-mail: dan.sicobean@dsinvest.ro

Related Posts with Thumbnails