Licitaţie publică pentru activele SC CELROM SA


Aducem la cunoştinţa celor interesaţi că lichidatorul judiciar al SC CELROM SA, societate în faliment conform sentinţei comerciale nr. 286/F/14.06.2010, anunţă licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea în bloc a activului funcţional SC CELROM SA.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 10.025.122,50 euro (exclusiv TVA).

Participarea la licitaţie este condiţionată de:

-depunerea garanţiei de participare în valoare de 10% din preţul de pornire (exclusiv TVA) în contul RO36RNCB0179034574420086 (pentru sumele virate în euro şi RO63RNCB0179034574420085 (pentru sumele virate în lei-echivalent la data-curs BNR). Garanţia va fi achitată în timp util astfel încât la data licitaţiei suma să fie în conturile menţionate;

-prezentarea actelor de identificare a ofertantului şi a reprezentantului acestuia (împuternicire autentică);

-prezentarea certificatului constator emis de Oficiul Registrului Comerţului;

-dovada achiziţionării caietului de sarcini;

Licitaţia va avea loc la sediul SC CELROM SA situate în Drobeta Turnu-Severin , str. Nicolae Iorga, nr.2, jud. Mehedinţi, România, la data de 09.03.2012, ora 14.00.

Caietul de sarcini se achiziţionează de la sediul societăţii CELROM SA, contra sumei de 2000 lei, până la data de 08.03.2012.

Informaţii suplimentare la numerele de telefon: 0742-592183; 0744-528869; 0740-159966; 0741-129391.