Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Locuinţele ANL pentru tineri, destinate închirierii, pot fi cumpărate de actualii chiriaşi, după o durată minimă de închiriere de 1 an

A- A A+
Locuinţele ANL pentru tineri, destinate închirierii, pot fi cumpărate de actualii chiriaşi, după o durată minimă de închiriere de 1 an

Valoarea de vânzare a locuinţei în anul 2010, este de 407 euro/mp inclusiv TVA, din care se scade amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzarii acesteia.

Pentru achiziţionarea acestor locuinţe, titularii contractelor de închiriere, trebuie să depună o cerere la Primărie în care solicită cumpărarea locuinţei.

După înregistrarea cererii, Primăria solicită chiriaşului prezentarea unei documenţii care să cuprindă: actele de stare civilă, adeverinţă cu venitul mediu lunar realizat, declaraţie pe propria răspundere a titularului şi a soţiei (soţului) privitor la faptul că nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă.

Ulterior vor parcurge următoarele etape: închirierea antecontractului de vânzare-cumpărare cu Primăria, înaintarea documentaţiei către instituţiile de credit pentru obţinerea finanţării necesare cumpărării apartamentului, semnarea contractului de vânzare  – cumpărare cu Primăria.

Locuinţele pentru tineri, pot fi achiziţionate şi prin Programul „Prima casă”, conform Hotărârii nr. 119/17.02.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului  nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.

Dacă aveţi neclarităţi privitoare la modalităţile de vânzare a locuinţelor pentru tineri, vă rugăm  să vă adresaţi autorităţilor publice locale pe a căror rază administrativă vă sunt construite respectivele locuinţe sau Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, la adresa de e-mail: relpub@anl.ro.

Related Posts with Thumbnails