Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

MDRT: În cadrul POR au fost încheiate până la 30 octombrie contracte de finanţare de 4,42 mld. euro

A- A A+
MDRT: În cadrul POR au fost încheiate până la 30 octombrie contracte de finanţare de 4,42 mld. euro

Până la data de 30 octombrie 2011, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, au fost încheiate 2.216 contracte de finanţare, în valoare totală de 4,42 miliarde euro, potrivit unui comunicat transmis miercuri de MDRT.

Banii rambursaţi de către Comisia Europeană în contul proiectelor aflate în implementare au ajuns la 7,4% din totalul alocat, în timp ce plăţile totale către beneficiari au ajuns la nivelul de 24,8% din bugetul programului (925,15 milioane euro), fiind cea mai mare rată de absorbţie înregistrată la nivel naţional.

În perioada 2012 – 2013, aceste proiecte vor atinge maturitatea în implementare, iar gradul de absobţie al fondurilor disponibile va creşte substanţial, spun reprezentanţii MDRT.

„Programul Operaţional Regional continuă să fie cel mai performant program operaţional finanţat din fonduri europene nerambursabile, este opinia generală a participanţilor la Comitetul de Monitorizare al programului derulat în perioada 22-23 noiembrie la Bucureşti”, se arată în comunicat.

În cadrul celor două zile de şedinţă, participanţii la Comitetul de Monitorizare al POR au analizat stadiul implementării programului, măsurile luate pentru accelerarea implementării POR şi instrumentele de evaluare şi control. Reprezentanţii MDRT au arătat că Autoritatea de Management a pus în aplicare recomandările şi măsurile cerute de către experţii europeni, adaptându-le la specificul programului.

„Printre măsurile întreprinse de MDRT pentru implementarea eficientă a programului se numără modificarea procedurii de verificare a eligibilităţii cheltuielilor prin reducerea numărului de documente ataşate la cererea de rambursare, introducerea dreptului AM POR de a aplica corecţii financiare indiferent de verificările ex -ante realizate de  UCVAP şi ANRMAP, posibilitatea ca, dacă se constată încălcări ale legislaţie, ofiţerii de contract  să poată aplica corecţii financiare fără a mai fi necesar punctul de vedere al ANRMAP”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, AM POR a continuat activităţile de instruire a beneficiarilor inclusiv pe chestiuni referitoare la derularea achiziţiilor publice. Pentru prevenirea situaţiilor în care plata rambursărilor este blocată din cauza achiziţiilor publice derulate de către beneficiarii finanţărilor din POR şi pentru stabilirea clară a atribuţiilor tuturor instituţiilor cuprinse în sistemul naţional de verificare şi control, s-a încheiat Protocolul privind colaborarea interinstituţională în mecanismul de verificare a respectării normelor privind achiziţiile publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale între ANRMAP-UCVAP-MDRT.

Protocolul prevede că AM POR  verifică ex-post, în funcţie de momentul la care are loc verificarea, ţinând cont de factorii de risc stabiliţi şi de metodologia de eşantionare specifică, modul de derulare a procedurilor de achiziţie publică, indiferent dacă acestea au fost sau nu supuse controalelor efectuate, conform competenţelor, de către ANRMAP/UCVAP.

„Un accent deosebit s-a pus pe dezbaterea modului în care poate fi accelerat procesul de utilizare a fondurilor disponibile în cadrul Axei 1 a POR – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor. În cadrul şedinţei s-a decis ca 15 februarie 2012 să fie termenul limită pentru depunerea proiectelor pentru operaţiunea Poli de creştere, astfel încât să se evite întârzierile în implementare. În acest context s-a discutat şi despre posibilitatea de a utiliza fonduri europene pentru activităţi de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuit din zonele urbane. Comisia Europeană susţine această abordare, iar în prezent MDRT în colaborare cu BEI/JASPERS şi CE discută cele mai bune soluţii tehnice şi mecanisme financiare pentru ca reabilitarea termică cu bani europeni să devină operaţională”, potrivit MDRT.

Referitor la pregătirea proiectelor pentru viitoarea perioadă de programare (2014-2020), reprezentanţii MDRT au arătat că în prezent se utilizează asistenţa tehnică disponibilă în POR şi Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică, precum şi expertiza JASPERS.

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013.

CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului. CMPOR este alcătuit din 24 membri cu drept de vot şi 27 membri observatori, fără drept de vot, reprezentanţi ai structurilor implicate în implementarea programului şi reprezentanţi ai potenţialilor beneficiari.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails