MFP mizează pe venituri la buget de 600 milioane lei în 2010 din impozite directe, prin noile măsuri


Ministerul Finanţelor Publice (MFP) se aşteaptă ca impactul bugetar total al noului Cod Fiscal în domeniul impozitelor directe să fie de circa 600 milioane lei până la sfârşitul anului 2010 şi de 1,327 miliarde lei în anul 2011, potrivit unui comunicat transmis miercuri de instituţie.

Impactul bugetar în domeniul taxelor şi impozitelor locale este estimat la 31 milioane lei până la sfârşitul anului 2010, noile obligaţii fiscale urmând să se aplice începând cu 1 iulie 2010.

Astfel, în şedinţa de Guvern de miercuri a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Aceasta prevede, în domeniul impozitului pe venit, modificarea cotelor de cheltuială forfetară acordată la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală în sensul diminuării acesteia de la 40% la 20%, iar în cazul veniturilor de această natură provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală de la 50% la 25%.

Noile prevederi mai vizează includerea în veniturile salariale a sumelor acordate angajaţilor sub formă de tichete cadou, tichete de creşă, tichete de vacanţă şi tichete de masă, acordate potrivit legii.

„Reglementările referitoare la contribuţiile sociale obligatorii aferente acestor tipuri de venituri salariale, prevăzute de Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, de Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă şi de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, rămân în vigoare, persoana fizică datorând pentru veniturile respective numai impozitul pe venitul din salarii”, se mai arată în comunicat.

Noile măsuri mai prevăd includerea în veniturile salariale şi impozitarea plăţilor compensatorii, acordate potrivit legii.

Reglementările prevăzute de legislaţia specifică referitoare la contribuţiile sociale obligatorii aferente plăţilor compensatorii acordate potrivit legii rămân în vigoare, persoana fizică datorând pentru veniturile respective numai impozitul pe venitul din salarii, se mai arată în comunicat.

În plus, vor fi impozitate cu câte 16% veniturile obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente de către persoane fizice rezidente, veniturile din dobânzile bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, precum şi veniturile din dobânzi pentru depozite la termen, şi/sau instrumente de economisire de către persoane fizice rezidente, indiferent de data constituirii raportului juridic.

De asemenea, noile prevederi ale Codului Fiscal au în vedere unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise la 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii nete anuale în următorii şapte ani consecutivi şi stabilirea şi efectuarea de către contribuabili, în cursul anului fiscal, a plăţilor anticipate la sfârşitul fiecărui trimestru, în contul impozitului anual datorat.

Noile prevederi mai au în vedere şi modificarea cotei de impunere anticipată a câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru persoane fizice rezidente şi unificarea cotei de impunere pentru câştigurile din jocuri de noroc la 25%.

În ce priveşte impozitele şi taxele locale, Guvernul a propus instituirea unei taxe de solidaritate pe clădiri ce va fi plătită în plus faţă de impozitul propriu-zis. Astfel, proprietarii vor plăti în plus 50% din impozitul datorat în anul 2010 pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, 100% pentru a doua astfel de clădire şi 200% din impozitul datorat în anul 2010 pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

În domeniul contribuţiilor de asigurări sociale, pentru veniturile din activităţi profesionale (altele decât cele de natură salarială) se vor plăti numai cota angajatului pentru contribuţii sociale de sănătate, contribuţii de asigurări sociale şi contribuţii la fondul de şomaj. Baza de calcul a acestor contribuţii este limitată la cinci salarii medii pe economie, aşa cum este stabilit în bugetul de asigurări sociale.

Sursa: NewsIn