Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Min. Economiei va aloca 2,9 mil. lei pentru consultanţa implementării unui proiect de evaluare

A- A A+
Min. Economiei va aloca 2,9 mil. lei pentru consultanţa implementării unui proiect de evaluare

Ministerul Economiei va aloca 2.965.644 lei, fără TVA, pentru servicii de consultanţă necesare implementării proiectului “Evaluarea barierelor administrative de natură legislativă cu care se confruntă mediul de afaceri şi construirea unui sistem durabil pentru monitorizare şi evaluare ulterioară”.

Potrivit anunţului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, principalele modalităţi de finanţare provin din Fondul Social European -Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” – PODCA Bugetul de Stat.

Cei care doresc să participe la licitaţie trebuie să fi avut media cifrei de afaceri pe anii 2007, 2008, 2009 de minimum 5.000.000 lei. De asemenea, media profitului net al candidatului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie să fie pozitivă. Nu se solicită garanţie de participare în etapa I, urmând să se solicite în etapa a II-a, în sumă de 29.750 lei.

În anunţul de participare se specifică că va fi organizată o licitaţie restrânsă accelerată, ca urmare a dispoziţiilor Ordinului preşedintelui ANRMAP nr. 51/2009 şi necesitatea recuperării întârzierii în graficul de derulare a activităţilor prevăzute în contractul de finanţare aprobat.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 25 mai, ora 16:00, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 mai, ora 10:00. Ofertele vor fi deschise în 27 mai, ora 12:00. Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut.

Durata contractului sau termenul pentru finalizare este de opt luni începând de la data atribuirii.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails