Ministerul Finanțelor Publice Completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi


 
Ministerul Finanțelor Publice Completarea  Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Ministerul Finanțelor Publice a publicat la rubrica Transparență decizională proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea  Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 1053/2014.

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi prevede că persoanele fizice pot achiziționa un singur autoturism nou al cărui preț de achiziție să nu depășească suma de 50.000 de lei. Prin Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, se încurajează achiziția de autovehicule situate în palierele joase de preț sau mașinile puțin poluante cu litraj mic și consum redus de combustibil.

Dintre conditiile de încadrare enumerăm :

Ø        la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu;

Ø        prin autoturism nou se înțelege autovehicul definit conform OUG 27/2011 privind transporturile rutiere, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, care îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, achiziționat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și al cărui preț de achiziție nu depășește suma de 50.000 de lei, la care se adaugă TVA după caz;

Ø        garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordată;

Ø        beneficiarii trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou. De asemenea, se obligă să asigure autoturismul printr-o poliță de asigurare de tip CASCO.

Pentru anul 2015, plafonul alocat Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi a fost de 350 de milioane de lei.

Propunerea pentru anul 2016, în ceea ce privește plafonul garanţiilor care pot fi emise, este suma de 100 de milioane de lei din diferența neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2015. Pentru nivelul plafonului, s-au luat în considerare evoluția Programului și aspectele relevate de implementarea acestuia, precum și a gradului redus de utilizare a plafonului în cursul anului 2015.

Din cauza timpului mai îndelungat de care au avut nevoie finanțatorii parteneri pentru a-și definitiva și aproba normele interne de creditare, precum și a perioadei scurte avută la dispoziție pentru promovarea facilităților oferite prin Program în rândul potențialilor beneficiari, a fost înregistrată o întârziere în demararea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, implicit o utilizare în proporție foarte redusă a  plafonului aprobat pentru anul 2015, condițiile de creditare ale acestuia fiind foarte apropiate de cele ale pieței financiare. Astfel, până la data de 30.11.2015,  au fost acordate 187 de garanții în valoare totală de 3,125 milioane de lei.

Prin legislația aferentă s-a avut în vedere și minimizarea costurilor la beneficiar, prin stabilirea unui nivel maximal al dobânzii aferente creditelor acordate în cadrul Programului (ROBOR la 6 luni, plus o marjă de maximum 3% pe an).

În ceea ce privește creșterea atractivității Programului, se propune cumularea beneficiilor oferite în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi cu cele din Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, în sensul acceptării  primei de casare acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, pentru justificarea achitării avansului minim obligatoriu de 5% din prețul de achiziție prevăzut prin legislația aferentă Programului Prima Mașină.

Biroul de presă

 

 

Sursa:

Ministerul Finanțelor Publice

Serviciul de comunicare, relatii publice, mass media şi transparenţă

Str. Apolodor  nr. 17, sect. 5, Tel/Fax: +4021 319.97.35.; 319.97.59 int.2274

http://www.mfinante.gov.ro

mail: presamfp@mfinante.gov.ro