Monitorul Oficial 17- 29 iulie 2008


Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 17- 29 iulie 2008 ( M.O f. nr. 539- 569)

1. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.057/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.71/2008 (M. Of. nr. 539 din 17 iulie 2008).
2. Hotărârea Guvernului nr. 742/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 (M .O f. nr. 541 din 17 iulie 2008).
3. Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică (M .O f. nr.542 din 17 iulie 2008).
4. Ordonanţa Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (M. Of. nr. 551 din 22 iulie 2008).
5. Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.688/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice (M .O f. nr. 552 din 22 iulie 2008).
6. Hotărârea Guvernului nr. 29/2008 pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ( M. Of. nr.552 din 22 iulie 2008).
7. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.816/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat ( M.O f. nr. 556 din 23 iulie 2008).
8. Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (M. Of. nr.559 din 24 iulie 2008).
* a se vedea art.7 şi urm. din lege.
9. Ordonanţa Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă (M .Of.nr.559 din 24 iulie 2008).
*a se vedea pct. 12 şi urm. din ordonanţă.
10. Ordinul ministrului economie şi finanţelor nr. 2.212/2008 pentru aprobarea precizărilor de aplicare a unor prevederi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 referitoare la achiziţionarea documentelor administrative de însoţire, documentelor de însoţire simplificate şi aprobarea notelor de comandă aferente marcajelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile (M .O f. nr. 562 din 25 iulie 2008).
11. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2159/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor pentru sprijinirea intreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei”, aferentă operaţiunilor 3.3.1. ” Sprijin pentru sistemele TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” şi 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”, domeniul major de intervenţie 3.3 „Susţinerea economiei”, axa prioritara 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului
operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice („M . Of. nr. 562 din 25 iulie 2008).
12. Ordin al ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex – ISPA (M. Of. nr. 564 din 25 iulie 2008).