Monitorul Oficial 17-29 octombrie 2008


Acte normative cu incidenţă în materie fiscal publicate în Monitorul Oficial în perioada 17-29 octombrie 2008

– Extras –
1.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organelle fiscale (M.Of. nr.706 din 17 octombrie 2008).
2.Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 754/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respective de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 (M.Of. nr. 706 din 17 octombrie 2008).
3.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri (M.Of. nr. 716 din 22 octombrie 2008).
4.Legea nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale (M.Of. nr. 725 din 27 octombrie 2008).
5.Legea nr.202/2008 pentru modificarea alin.(1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii (M.Of. nr 728 din 28 octombrie 2008). – a se vedea art 134 astfel cum a fost modificat:
“Art. 134. (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 1 şi 2 ianuarie; prima şi a doua zi de Paşti; 1 mai; prima şi a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului; 1 decembrie; prima şi a doua zi de Crăciun; 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.”
5.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2846/2008 pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţilor generale ale finanţelor publice judeţene (M.Of. nr. 732 din 29 octombrie 2008).