Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Monitorul Oficial 30 octombrie-19 noiembrie 2008

A- A A+

Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 30 octombrie-19 noiembrie 2008
1.Legea nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (M.Of. nr. 738 din 31 octombrie 2008)
2.Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1498/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoare adăugată” (M.Of. nr. 743 din 3 noiembrie 2008). Decontul special de taxă pe valoare adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2008.
3.Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7579/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic (M.Of. nr. 745 din 4 noiembrie 2008).
4.Legea nr. 264/2008 pentru modificarea Ordonenţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utilize aparate de marcat electronice fiscale (M.Of.nr. 767 din 14 noiembrie 2008). Se exceptează de la prevederile art.1. alin.(1) din O.U.G. nr. 29/1999:
a).comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuate de către producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, servicile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţiile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bacnote sau monede; abroga art.4 alin.(6) lit.e) din O.U.G. nr.28/1999, prin care, utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale erau obligaţi “să înregistreze banii personali deţinuţi de angajaţi şi/sau de adeministratorul unităţii într-un registru special întocmit în acest sens şi să introducă, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale soldul iniţial reprezentând monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului”; a fost redefinită contravenţia prevăzută la art. 10, lit. l) din O.U.G. nr. 28/1999 astfel:”l) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola jurnal, raporul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1, alin. (4),cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi”.

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2