Nemulţumiţi de actualul cadru legislativ, oamenii de afaceri clujeni doresc schimbarea legii IMM-urilor. Care sunt propunerile lor


Membri ai organizaţiilor patronale şi de reprezentare a întreprinderilor, antreprenori locali şi reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) Cluj au înaintat propunerii pentru modificarea 346/2004, cu referire la stimularea înfiinţării şi dezvoltării firmelor mici şi mijlocii. Coaliţia Pro IMM şi Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Cluj au organizat o dezbatere publică privind introducerea de noi prevederi în textul actualei legi.

Creşterea treptată de la 1% din PIB  a finanţărilor destinate societăţilor comerciale mici şi mijlocii, continuarea în acest şi în 2013 a acordării alocaţiilor nerambursabile, a garanţiilor şi scutirilor aprobate prin OUG 6/2012, îmbunătăţirea definirii şi transparenţei calificărilor profesionale, reducerea procedurilor judiciare de lichidare a unei întreprinderi şi modificarea Codului Fiscal, pentru ca fiscalitatea beneficiilor întreprinderilor să încurajeze investiţiile, sunt câteva dintre măsurile înaintate de Guvern pentru promovarea antreprenoriatului şi îmbunătăţirea condiţiilor de afaceri.

“Având în vedere faptul că Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică această temă credem oportună şi urgentă organizarea acestui eveniment pentru a reflecta cât mai fidel necesităţile IMM-urilor din regiunea Nord-Vest”, au argumentat organizatorii întâlnirii desfăşurate la sediul CCI Cluj.

Consultanţa IMM-urile este garantată de lege doar de formă

În acest context, CCI Cluj a propus în cadrul dezbaterii constituirea unui birou unic prin care firmele să beneficieze de consultanţă şi care să activeze în cadrul organizaţiei. În textul actualei legi se precizează, la articolul 17, că IMM-urile primesc servicii de informare, asistenţă, consultanţă, dezvoltare tehonologică şi inovare în domeniile financiar-bancar, management şi marketing, în scopul dezvoltării activităţii derulate. Mai mult, la alineatul 2 al din acelaşi articol, se spune că: “Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale ale întreprinderilor mici si mijlocii sprijină infiinţarea şi dezvoltarea de centre şi organizaţii ce oferă servicii de informare, consultanţă, consiliere şi instruire pentru întreprinderile mici si mijlocii, prin:

a) acordarea de sprijin în legătură cu activitătile de informare, consultanţă, consiliere şi instruire destinate intreprinderilor mici si mijlocii;

b) identificarea de surse de finanţare a unor programe şi acţiuni destinate facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la serviciile de informare, consultanţă, consiliere, instruire, oferite de aceste centre şi organizaţii, precum şi extinderii sferei de servicii oferite de acestea intreprinderilor mici si mijlocii” Însă, un astfel de centru, respectiv birou, destinat consilierii firmelor, nu este constituit în rândul niciunei instituţii şi chiar dacă IMM-urilor li se asigură prin lege astfel de servicii, ele nu sunt prezente în fapt. Birouri de acest fel existau înainte la Oficiul Registrului Comerţului, dar odată cu încetarea activităţii lor, nicio instituţie nu a preluat această atribuţie în forma garantată de lege.

“Cum Camera oferă de multă vreme, contra cost, servicii de consultanţă juridică specializată, în ceea ce priveşte constituirea unei firme, schimbarea actului constitutiv sau consultanţă pentru investitori, ar fi îndreptăţit ca un astfel de birou să funcţioneze la CCI. Mai cu seamă că avem personal instruit şi resursele necesare în domeniu”, subliniază Lucia Boariu, Directorul Departamentului de Consultanţă al CCI Cluj.

De altfel aceasta adaugă că o măsură similară ar trebui să se aplice şi cu referire la promovarea standardelor, respectiv încurajarea organismelor naţionale de standarlizare să-şi reexamineze modelul de întreprindere pentru a reduce costul accesului în beneficiul firmelor. Lucia Boariu explică în momentul de faţă CCI pune la dispoziţia firmelor servicii pentru standarde, dar obţinerea lor se face doar cu anumite limitări. “Noi, practic, trebuie să ţinem cont de condiţiile Asociaţiei de Standarde, lucrând prin Centrul Zonal ASRO, care îşi are propriile tarife asupra cărora nu putem interveni. Camera nu are niciun câştig din aceste servicii.”, exemplifică Directorul Departamentului de Consultanţă al CCI Cluj.

Dezbaterea asupra Legii 346/2004 a fost lansată pe 14 mai şi va fi încheiată pe 14 iunie. Cu ocazia întâlnirii pentru discutarea modificărilor şi completărilor care ar trebui aduse legii, participanţii au fost informaţi şi desptre principiile Small Business Act (SMA), document care trebuie integrat legislaţiei naţionale. SMA a fost propus de Comisia Europeană în cadrul Tratatului de la Lisabona, vizând măsuri concrete pentru stimularea IMM-urilor europene. Documentul ţine cont de specificul şi diversitatea activităţii şi structurii firmele mici şi mijlocii.

Cele 10 principii conţinute de SBA sunt:

  1. Crearea unui mediu în care intreprinzatorii şi întreprinderile familiale să poată prospera şi unde spiritul intreprenorial este recompensat;
  2. Asigurarea posibilităţii pentru intreprinzatorii cinstiţi care au dat faliment de a beneficia în mod rapid de o a doua şansă;
  3. Definirea regulilor după principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”;
  4. Asigurarea reactivităţii administraţiilor la nevoile IMM-urilor;
  5. Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor: Facilitarea participării IMM-urilor la achiziţiile publice şi exploatarea mai judicioasă a posibilităţilor oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat;
  6. Facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare şi punerea în aplicare a unui cadru juridic şi comercial care să favorizeze punctualitatea plăţilor cu ocazia tranzacţiilor comerciale;
  7. Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunităţile oferite de piaţa unică;
  8. Promovarea ameliorării competenţelor în interiorul IMM-urilor şi a tuturor formelor de inovaţie;
  9. Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunităţi;
  10. Încurajarea şi sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creşterea pieţelor.