Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Newsletter G20 GERMANIA 2017

A- A A+

Newsletter G20 GERMANIA 2017

DIALOG de BUSINESS 20

B20 GERMANIA – Actualizare

Nr. 3, ianuarie 2017

Grupul B20 Germania a avut un început productiv în anul 2017. Documentele privind politicile Grupurilor de lucru şi ale Grupurilor inter-tematice, au parcurs, în mare parte, runda a patra de consultări; mai mult, ianuarie şi februarie au fost luni de susţinere intensă a poziţiilor B20. Înainte de începutul anului, Renate Hornung-Draus, director general al Confederaţiei Federaţiilor Patronale Germane (BDA) şi vicepreşedinte al Organizaţiei Internaţionale a Patronatelor (IOE), a reprezentat B20 la prima reuniune a Grupului de lucru pentru Ocuparea forţei de muncă a G20.

 

Klaus Moosmayer, preşedintele Grupului CTG (Grup inter-tematic), responsabil cu normele privind conduita în afaceri şi anti-corupţia, a prezentat recomandările în faţa Grupului de lucru al G20 privind combaterea corupţiei. Preşedintele B20, Juergen Heraeus, a găzduit şi a participat, în acest an, la mai multe evenimente ale Forumului Economic Mondial de la Davos, care a avut o tematică variind de la protecţionism la inteligenţa artificială. De asemenea, Şerpaşul nostru, Stormy-Annika Mildner, a prezentat rezultatele studiului B20 privind protecţionismul şi recomandările Grupului de lucru pentru afaceri şi investiţii cu Grupul pentru afaceri şi investiţii G20. Acţionăm acum cu viteză maximă pentru pregătirea celei de a doua întâlniri comune şi sperăm să vă întâlnim pe mulţi dintre dumneavoastră la Paris, în 22 martie pentru a finaliza lucrările şi a dezbate strategia pentru lunile următoare.

Demararea iniţiativei B20 pentru sănătate

În 18 mai 2017, Iniţiativa B20 pentru Sănătate va găzdui Conferinţa B20 cu tema: Sisteme de sănătate eficace/accesibile – Conturarea împreună a viitorului sănătăţii. Iniţiativa B20 privind sănătatea are drept scop furnizarea unei platforme de schimb între industria de ingrijire a sănătăţii, guvernele, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă la nivel mondial pentru a genera, împreună, schimbarea către soluţii şi sisteme de sănătate inovatoare. Având în vedere impactul major şi consecinţele problemelor de sănătate asupra societăţilor din întreaga lume, G20 Germania a pus sănătatea pe un loc prioritar în agenda sa. Comunicatul final al Iniţiativei B20 pentru sănătate va fi înmânat oficial unui reprezentant al miniştrilor G20 în cadrul conferinţei.Informaţii suplimentare despre Iniţiativa pentru sănătate pot fi găsite pe site-ul B20 Germania aici.

Declaraţie pentru Societăţile deschise şi incluzive

Preşedinţii Grupurilor de Angajament G20, reprezentând afacerile (B20), societatea civilă (C20), sindicatele (L20), comunitatea ştiinţifică (S20), grupurile de reflecţie (T20) şi femeile (W20), au emis o declaraţie comună în atenţia miniştrilor de externe G20, înaintea reuniunii de la Bonn, din 16-17 februarie. Declaraţia a evidenţiat nevoia sporirii eforturilor pentru promovarea unui multilateralism eficient şi a unui sistem de tranzacţionare deschis la nivel mondial; se impune şi o coordonare mai strânsă a politicilor interne pentru a contura globalizarea în mod incluziv. Grupurile de angajament G20 au subliniat faptul că este nevoie, mai mult decât oricând, de cooperare internaţională deoarece provocările majore de astăzi sunt de natură globală. Izolaţionismul, prin urmare, nu poate fi o soluţie. Declaraţia poate fi găsită aici.

Şerpaşul” B20 în Mumbai, India, 13-14 februarie

În 13 februarie, Şerpaşul Grupului B20, d-na Stormy-Annika Mildner, a fost invitată la Reuniunea T20 Mumbai, având tema „Dialog privind economia emergentă mondială”, găzduită în comun de către Institutul Kiel pentru Economie Mondială (IfW Kiel) şi Gateway House. Dezbaterile s-au axat pe o serie de aspecte legate de cooperarea pieţelor dezvoltate şi a celor în curs de dezvoltare, reprezentanta B20 fiind prezentă la o masă rotundă privind comerţul şi investiţiile.

A doua zi, d-na Mildner a fost invitată la Conferinţa „Gateway of lndia/Poarta Indiei: Dialog pe teme de geoeconomie: Axa de întâlnire a geopoliticii cu afacerile”, organizată de către Gateway House şi Ministerul Indian al Afacerilor Externe. Împreună cu d-na Mildner a participat şi preşedintele T20, Dennis Snower, conferinţa vizând reuniunea diplomaţiei, afacerilor şi finanţelor.

Comitetul executiv B20 are un nou membru

B20 Germania are plăcerea să anunţe că profesorul Dieter Kempf a devenit membru al Comitetului său executiv. În calitatea sa de preşedinte al Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), prof. Kempf a inclus tema Digitalizării pe un loc important în agenda sa. Înainte de a deveni preşedintele BDI, Dieter Kempf a fost preşedintele Datev, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii IT din Europa, şi preşedintele BITKOM, Asociaţia Federală pentru Tehnologia Informaţiei, Telecomunicaţiilor şi Noilor Media. Având în vedere experienţa sa în Digitalizare, am solicitat Prof. Kempf un interviu privind importanţa standardizării şi a normelor globale privind  digitalizarea. Interviul poate fi găsit aici.

Reuniunea Secretariatului B20 cu Parteneriatul Mondial-G20 pentru Incluziune Financiară, 10 februarie.  

În cadrul Guvernului German, Ministerul Federal pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (BMZ), coordoneză Parteneriatul Mondial-G20 pentru Incluziune Financiară (GPFI). Printre altele, GPFI coordonează Planul de acţiune al G20 privind Finanţarea IMM-urilor şi Cadrul adecvat de implementare. Ambele sunt deosebit de relevante pentru procesul B20, în special în cadrul Grupului multi-tematic pentru IMM-uri şi Grupului de lucru privind Finanţarea Dezvoltării şi Infrastructurii. Din acest considerent, Secretariatul B20 a iniţiat o întâlnire cu preşedinta GPFI pentru a pune în dezbatere probleme actuale şi a face schimb de idei vizând înregistrarea unor progrese în ambele iniţiative http://www.qpfi.org/

G20 GERMANIA 2017

DIALOG BUSINESS 20

Dezbateri ale B20 privind Protecţionismul împreună cu Grupul de lucru G20 pentru Comerţ şi Investiţii (TIWG), 06 februarie

Şerpaşul B20, Stormy-Annika Mildner, a reprezentat B20 la prima reuniune TIWG a G20 sub Preşedinţia germană. D-na Mildner a prezentat rezultatele unui studiu B20 privind punctele de vedere ale întreprinderilor asupra gravităţii şi evoluţiei diferitelor categorii de bariere comerciale.  De asemenea, a furnizat concluziile studiului cu privire la modul în care antiprotecţionismul, monitorizarea sau măsurile comerciale ale G20 pot fi îmbunătăţite. Membrii G20 şi-au exprimat interesul pentru aceste concluzii şi au recomandat includerea rezultatelor studiului B20, în mod regulat, în Rapoartele de măsuri ale G20. Pe lângă anti-protecţionism, reuniunea TIWG a G20 a oferit oportunitatea dezbaterii unor teme legate de comerţul digital, facilitarea investiţiilor, comunicarea beneficiilor comerciale precum şi sistemul comercial multilateral.

Următoarea reuniune a TIWG, care elaborează deciziile G20 privind comerţul şi investiţiile, la nivelul de lucru al membrilor G20, va avea loc în martie 1/2.

B20 la Conferinţa G20 / T20 de la Johannesburg, 1-3 februarie

În perioada 1-3 ianuarie 2017, B20 a participat la Conferinţa Africa Think 20 (T20) de la Johannesburg, având tema „Africa şi G20:  Crearea alianţelor pentru dezvoltare.” Obiectivul conferinţei a vizat găsirea unor noi modalităţi de facilitare a cooperării între Africa şi G20 în contextul ​​Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă şi al Agendei Uniunii Africane 2063 (AU). Evenimentul a fost organizat în comun de către organizaţiile membre T20, Institutul German pentru Dezvoltare (DIE) şi Institutul pentru Economie Mondială (IfW Kiel), în colaborare cu Institutul Sud-African pentru Afaceri Internaţionale (SAIIA). Împreună cu reprezentantul B20 din Africa de Sud şi copreşedintele Grupului de lucru pentru Ocuparea forţei de muncă şi Educaţie, Mthunzi Mdwaba, emisarul B20 Stormy-Annika Mildner, a participat la dezbaterea finală, în plen, pe tema creării unui parteneriat durabil între G20 şi Africa.

Conferinţa B20 privind conduita responsabilă în afaceri şi anti-corupţia, 27 ianuarie

 

În 27 ianuarie, Conferinţa B20 privind conduita responsabilă în afaceri şi combaterea corupţiei „De la aspiraţie la acţiune în afaceri: Agenda 2030 ca motor al afacerilor responsabile şi anti-corupţiei în dezvoltarea infrastructurii”, organizată de către B20, Alianţa pentru Integritate (Afln) şi Dialogurile pentru sustenabilaitatea pieţelor emergente (EMSD) a avut loc la Allianz Forum în Berlin, Germania. Conferinţa a reunit aproximativ 100 de actori cheie din mediul de afaceri, govern, organizaţii internaţionale, societatea civilă şi mediul academic, în scopul conectării dezbaterilor Business 20 (B20) privind infrastructura cu Obiectivele de dezvoltare durabilă (SDG).

Thomas Silberhorn, secretar parlamentar de stat pe lângă Ministrul Federal pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică împreună cu Jürgen Heraeus, preşedinte B20, au deschis conferinţa cu declaraţii la nivel înalt.

Conferinţa la nivel înalt pe tema combaterii corupţiei, 26 ianuarie

În 26 ianuarie, Conferinţa la nivel înalt privind combaterea corupţiei pentru Guvernele G20, societatea civilă şi de afaceri, organizată de către Preşedinţia germană a Grupului de lucru anticorupţie G20 şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a avut loc la sediul Ministerului Federal de Interne din Berlin. Conferinţa anuală, Ediţia a 6-a,  a oferit reprezentanţilor comunităţii de afaceri (B20), instituţiilor publice şi societăţii civile (C20) din ţările G20, dar nu numai acestora, oportunitatea dezbaterii celor mai recente practici de conformitate şi acţiune colectivă, în special pentru IMM-uri, precum şi anumite provocări sectoriale, cum ar fi în domeniul sănătăţii şi al sportului, Preşedintele B20 Juergen Heraeus şi Klaus Moosmayer, Preşedintele Grupului de lucru B20 pentru conduită responsabilă şi combaterea corupţiei în afaceri, au prezentat recomandările B20 în cadrul a două mese rotunde.

Prezentarea Recomandărilor Grupului B20 în faţa Grupului de lucru G20 privind combaterea corupţiei, 25 ianuarie

În 25 ianuarie, Grupul inter-tematic B20 pentru conduită responsabilă şi combaterea corupţiei în afaceri şi-a prezentat recomandările în faţa delegaţiei Grupului Anticorupţie G20. Grupul de lucru B20 (inclusiv mulţi copreşedinţi ai grupului) a fost condus de către Preşedintele Klaus Moosmayer, care a înmânat un scurt rezumat al ideilor B20, Grupului de lucru G20. Membrii grupului de lucru au salutat contribuţia B20.

Dialogurile B20 la micul dejun de afaceri, Davos, 18 ianuarie.

Miercuri, 18 ianuarie, B20 având susţinerea Camerei Internaţionale de Comerţ (ICC) şi Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), a găzduit un mic dejun de lucru cu tema „Evoluţia comerţului internaţional”, dezbaterea fiind condusă de către preşedintele B20 Juergen Heraeus,  directorul general al CPI, John Danilovich şi de preşedintele Sunil Mittal. În contextul creşterii naţionalismului şi protecţionismului în întreaga lume, participanţii au făcut apel pentru o agendă comercială mai cuprinzătoare, menită a proteja grupurile vulnerabile şi în acelaşi timp a asigura deschiderea pieţelor. În plus, s-a convenit că Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) va rămâne principalul forum de susţinere a cauzei comerţului internaţional.

Inteligenţa artificială – Stimularea transformării şi dezvoltării fundamentale Davos, 19 ianuarie

În cadrul unui mic dejun de lucru privind Inteligenţa artificială, organizat de către Boston Consulting Group (BCG), Accenture şi B20, preşedintele B20, Juergen Heraeus, a prezentat  conceptul Inteligenţei artificiale, subliniind că acesta nu mai este unul abstract ci a devenit deja realitate pentru multe companii. Grupul a abordat, în continuare, o varietate de modalităţi de aplicare a IA, cum ar fi rolurile de consultanţă autonomă în domeniul serviciilor financiare. Întrebările auditoriului s-au axat pe necesitatea luării unor măsuri prudenţiale pentru a garanta adoptarea, inclusiv recalificarea angajaţilor şi securitatea informatică.

Întâlniri bilaterale la Forumul Economic Mondial / World Economic Forum / WEF 2017,

Pe lângă mesele rotunde şi dezbaterile care au reunit diverşi parteneri, la WEF 2017, s-a alocat timp şi pentru întâlniri bilaterale între membrii B20 Germania.

În 18 ianuarie, Juergen Heraeus s-a întâlnit cu John Cryan, CEO al Deutsche Bank AG şi co-preşedinte al Grupului Operativ B20 privind Finanţarea Dezvoltării şi Infrastructurii. Discuţiile au vizat necesitatea accelerării activităţii Grupului, în special în domeniul finanţării şi reglementării digitale. Juergen Heraeus a avut, de asemenea, oportunitatea unui schimb de opinii cu Francesco Starace, CEO al Enel SpA şi co-preşedinte al Grupului de lucru B20 pentru Energie, climă şi utilizarea mai eficientă a resurselor. Având în vedere poziţia Enel ca furnizor de energie important al Italiei, dl. Starace cunoaşte direct / la prima mână dificultăţile tranziţiei energetice şi a susţinut stimularea unor strategii de abordare mai inovatoare, cum ar fi promovarea infrastructurii energetice digitale.

Urmare a sesiunii de lucru pe tema inteligenţei artificiale din 19 ianuarie, Juergen Heraeus şi Klaus Rosenfeld au continuat dezbaterile pe tema respectivă. Klaus Rosenfeld, CEO al AG Schaeffler şi co-preşedinte al Grupului operativ privind Digitalizarea, a prezentat modul în care automatizarea şi digitalizarea proceselor de producţie este deja o realitate în compania sa. Ambii au fost de acord că este extrem de important să se asigure protecţia şi sporirea încrederii consumatorilor.

Preşedintele B20, Juergen Heraeus, s-a întâlnit şi cu Oliver Båte, CEO al Allianz SE si preşedinte al Grupului de lucru B20 privind finaţarea dezvoltării şi infrastructurii. În cadrul reuniunii, s-a discutat despre evoluţia lucrărilor privind politicile şi activitatea de susţinere a B20. S-a abordat, în special, problema bunei guvernanţe şi a securităţii fiscale în investiţiile de infrastructură – o chestiune de importanţă vitală pentru dezvoltarea durabilă.

În discuţiile purtate cu Matthias Zachert de Lanxess, care este atât partener B20  cât şi membru al  Grupului de lucru B20 privind afacerile şi investiţiile, Juergen Heraeus  a abordat iniţiativa Compact cu Africa G20, în mod concret căile de sporire a investiţiilor în dezvoltarea durabilă prin îmbunătăţirea climatului investiţional pe continent.

Nu în ultimul rând, Juergen Heraeus s-a întâlnit cu Jose Manuel Gonzalez-Paramo, director al Comitetului executiv BBVA S.A. şi co-preşedinte al Grupului pentru finanţarea dezvoltării şi infrastructurii. Sub conducerea d-lui Gonzalez-Paramo, BBVA S.A. a contribuit la activitatea B20 timp de mai mulţi ani. El a subliniat faptul că G20 trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a impulsiona investiţiile în infrastructură, atât de necesare.

Conducere responsabilă şi receptivă în cea de a patra Revoluţie Industrială, Davos 20 ianuarie

Invitat al Forumului Economic Mondial şi Think 20, preşedintele nostru, Jürgen Heraeus a participat la dezbaterea mesei rotunde privind a patra revoluţie industrială. Necesitatea de a combina inovaţia cu incluziunea socială a fost tema cheie a dezbaterii. Cum ne putem asigura că identităţile şi comunităţile sunt protejate având în vedere că digitalizarea transformă natura muncii? Şi cum putem garanta că necesitatea de a proteja grupurile vulnerabile nu are ca rezultat înăbuşirea inovaţiei, determinantă pentru dezvoltarea, atât de necesară? Acestea au fost câteva dintre întrebările abordate în cadrul reuniunii.

Prima reuniune a Grupului de lucru G20 privind Ocuparea forţei de muncă, 19-21 decembrie 2016

Grupul de lucru pentru ocuparea forţei de muncă G20 s-a reunit pentru prima dată la Berlin, în perioada 19 -21 decembrie 2016. B20 a fost reprezentat de Renate Hornung-Draus, director general al Confederaţiei Federaţiilor Patronale Germane (BDA) şi vicepreşedinte al Organizaţiei Patronale Internaţionale (IOE). Aceasta a subliniat importanţa pieţelor forţei de muncă deschise, dinamice şi favorabile incluziunii, precum şi necesitatea de a ajusta politicile de imigrare la nevoile pieţei forţei de muncă. Mai mult decât atât, a pus în discuţie şi importanţa îmbunătăţirii accesului femeilor pe piaţa muncii şi a reducerii barierelor juridice pentru ocuparea forţei de muncă feminine. În final, au fost relevate avantajele educaţiei duale ca posibilă soluţie la criza mondială a şomajului în rândul tinerilor. Următoarea Reuniune a  Grupului de lucru pentru Ocuparea forţei de muncă va avea loc la Hamburg, între 15 şi 18 februarie, cu următoarea tematică: sustenabilitatea lanţurilor de aprovizionare la nivel mondial, viitorul muncii şi şomajul în rândul tinerilor.

Dosarele B20

Vă oferim o nouă modalitate de a fi la curent şi a vă implica: ca parte a activităţilor noastre de mobilizare si de susţinere, publicăm dosare tematice pe site-ul nostru B20. Aici, puteţi găsi articole de opinie, interviuri, declaraţii şi analize privind priorităţile B20. Dosarele vor fi actualizate în mod regulat. De exemplu, Dosarul privind Investiţiile şi Comerţul îi prezintă pe domnii Markus Kerber, director general BDI şi John Danilovich, Secretar General al ICC. Puteţi accesa Dosarele ca sub-pagini la Priorităţile individuale de pe site-ul nostru aici.

În interiorul B20

Ne face plăcere să vă prezentăm cei doi membri noi care s-au alăturat echipei noastre: Ben Mayer şi Simon Hansen. Ben va sprijini echipa ca student asistent în domeniul politicii de sănătate, finalizându-şi în acelaşi timp lucrarea de masterat la Hertie School of Governance.

Simon Hansen lucrează ca şi consultant pentru Roland Berger fiind detaşat la B20 Germania pentru a oferi asistenţă echipei pe teme privind sănătatea. În prezent acesta lucrează la dezvoltarea conceptului Digital Health.

Evenimente viitoare ale B20

28 februarie: Apelul Grupului tematic RBC&AC privind proiectul celui de al 3-lea document de politici

02 martie: Apelul Grupului tematic pentru IMM-uri privind proiectul celui de al 3-lea document de politici

22 martie: Reuniunea comună a Grupurilor de lucru şi a Grupurilor multi-tematice B20, organizată în comun de către BIAC şi OECD, Paris

 

 

 

 

Explicaţii de termeni şi abrevieri

G20 – Este un grup de miniştri de finanţe şi guvernatori ai băncilor centrale din 20 de economii – 19 ale celor mai mari economii naţionale, plus al Uniunii Europene. Ţările G20 reprezintă două treimi din populaţia planetei şi aproape 90% din Produsul Intern Brut al acesteia.

 

B20/Business 20 – este o platformă influentă la nivel mondial, care reuneşte liderii comunităţilor de afaceri din economiile cele mai avansate ale lumii din cadrul G20. B20 promovează teme importante pentru dezvoltarea economiei mondiale şi asigură legătura dintre liderii politici, instituţiile internaţionale relevante şi comunităţile de afaceri.

Grupurile de implicare G20

B20-Afacerile/Business, C20- Societatea civilă, L20 -Sindicatele /Labour, S20 -Comunitatea ştiinţifică/ Science, T20 – Grupurile de reflecţie/ Think Tanks (T20), W20 – Femeile , Y20 – Tineretul/ Youth

Şerpaş/Sherpa B20 – Un şerpaş este un reprezentant oficial în cadrul unei reuniuni internaţionale la nivel înalt, cum ar fi Summit-ul G8, G20. Şerpaşii se implică în planificarea, negocierea şi punerea în aplicare a unor sarcini. Ei coordonează agenda,  şi participă la o serie de consultări ce au loc înaintea summit-ului pentru a ajuta negocierea poziţiilor liderilor pe care îi reprezintă.

(Termenul este derivat de la şerpaşii din Nepal, oameni care servesc drept ghizi pentru alpinişti în munţii Himalaya).

 

Grupurile de lucru – Taskforces/TFS – elaborează recomandări şi propuneri de politici concrete. Membrii lor sunt înalţi reprezentanţi ai întreprinderilor, asociaţiilor şi organizaţiilor .

Grupurile inter-tematice – Cross-thematic groups/CTG – au aceeaşi structură şi procese de lucru ca TFS. De asemenea, acestea eleaborează documente de politici cu recomandări şi politici concrete ale G20. IMM-urile, comportamentul responsabil în afaceri şi anti-corupţia sunt per se probleme inter-tematice.

The Global Partnership for Financial Inclusion / GPFI-Parteneriatul Global pentru Incluziune financiară

 

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie a României

Biroul Comunicare cu Membri
Direcţia Relaţii Interne
Departamentul Relaţii Interne

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 59
Fax: 021 319 01 56
www.ccir.ro

Related Posts with Thumbnails