O R D I N privind aprobarea Programului manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României – 1 DECEMBRIE 2015


 R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ

O R D I N

privind aprobarea Programului manifestărilor dedicate

Zilei Naţionale a României – 1 DECEMBRIE 2015

Prefectul Judeţului Cluj;

Având în vedere prevederile art. 12 alin. 2 al Constituţiei României, republicată în M.Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003, privind stabilirea Zilei de 1 Decembrie ca Zi Naţională a României şi prevederile Legii 136/2014 pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie;

Văzând propunerile Comandantului Garnizoanei Cluj-Napoca;

În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului cu completările şi modificările ulterioare emite prezentul,

O R D I N

Art.1. Cu ocazia Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie 2015, în municipiul Cluj-Napoca, se organizează şi desfăşoară următoarele evenimente:

ora 12.00  – Slujbă religioasă – Te-Deum în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca;

ora 12.30 – Ceremonie militară de depuneri de coroane şi jerbe de flori la statuia lui Avram Iancu:

  • prezentarea onorului şi salutul drapelului de luptă;
  • intonarea Imnului Naţional al României;
  • alocuţiunea prefectului judeţului Cluj;
  • depunerile de coroane şi jerbe de flori – conform ordinii de precădere;

ora 13.15 – Paradă militară;

ora 14.00 – Spectacol dedicat Zilei Naţionale a României “Copiii sărbătoresc Marea Unire” Ediţia a II-a, la Opera Naţională Română Cluj-Napoca.

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentului ordin se încredinţează Garnizoana Cluj-Napoca, Inspectoratul de Poliţie al judeţului Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, Primăria municipiului Cluj-Napoca, Compartimentul Informare şi Relaţii Publice din cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Cluj.

Art.3. Primăriile municipiilor Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Turda, a oraşului Huedin, precum şi ale comunelor din judeţul Cluj, vor lua măsurile cuvenite privind organizarea şi buna desfăşurare a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale a României.

 P R E F E C T,

 Prof. Dr. Ing. GHEORGHE IOAN VUŞCAN

 

 

sursa: INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ