Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

OFERTA DE CURSURI A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ, PENTRU LUNA IUNIE

A- A A+
OFERTA DE CURSURI A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ, PENTRU LUNA IUNIE

STABILIREA CRITERIILOR, OBIECTIVELOR ŞI STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ A ANGAJAŢILOR

12 iunie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Evaluarea performaţei: obiective, conţinut, paşi. Criterii, standarde şi obiective de performanţă: definiţie, rol. Stabilirea criteriilor de performanţă pornind de la fişa postului. Stabilirea obiectivelor şi standardelor de performanţă.

Taxa de înscriere: 240 lei + TVA/participant.

Data limită de înscriere: 11 iunie 2012

RESPONSABIL CU GESTIUNEA DEŞEURILOR

13 iunie – 14 iunie 2012, orele 9,00 – 17,00

Scopul cursului este de a instrui persoanele desemnate cu gestionarea deşeurilor din cadrul firmei Dvs.,astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor legale în acest domeniu. In conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, art.22 alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri,, persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri „au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane cf.art.22 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţioneată cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica cursului cuprinde legea deşeurilor şi legea protecţiei mediului, fluxul gestiunii deşeurilor, transportul deşeurilor şi obligaţiile agenţilor economici, soluţii practice pentru conformarea companiilor cu cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor, evitarea sancţiunilor, studii de caz, etc.

Taxa de înscriere: 225 lei + TVA/participant – pentru membri CCI Cluj; 250 lei + tva/participant – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 12 iunie 2012

INIŢIERE ÎN CONTABILITATE PENTRU MANAGERI

Perioada: 19 iunie – 20 iunie 2012 orele 16,00 – 20,00

Tematica: Legea contabilitatii nr.82/1991, republicată si modificată. Reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene. Aria de aplicabilitate şi metode de raportare. Patrimoniul agentilor economici, obiect de studiu a contabilitătii. Structura patrimoniului agentilor economici.Situatiile financiare anuale. Formatul si continutul bilantului contabil. Continutul economic, functia contabilă şi importanţa conturilor din planul de conturi general aprobat prin Ordinul M.F.P. 3055/2009. Structura veniturilor şi cheltuielilor agentilor economici. Cifra de afaceri (definire si structura acesteia). Impozite, taxe si contribuţii datorate de agentii economici.Structura impozitelor si taxelor datorate de agentii economici. Contributii si taxe aferente salariilor. Termene de raportare si plată a impozitelor, contribuţiilor şi taxelor. Taxa pe valoarea adaugată (definire, faptul generator-exigibilitatea-tva, platitori de tva). Intrebări si raspunsuri.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 18 iunie 2012

MARKETINGUL AFACERII

27 iunie  – 28  iunie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica:Politica de produs. Politica de distribuţie. Politica de preţ. Politica de comunicaţii.Organizarea activităţii de marketing. Eficienţa marketingului. Decizii de marketing. Marketing neconvenţional. Planul de marketing.

Taxa de înscriere: 250 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 275 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 26 iunie 2012

Informaţii cursuri la Centrul de Formare, Perfecţionare Profesională şi Resurse Umane al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj (str.Horea nr.3, et.III, cam.302, tel:0364-730989, e-mail:aurelia@ccicj.ro).

Related Posts with Thumbnails