Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Oferta programelor de perfectionare APSAP, septembrie-decembrie 2017

A- A A+

Oferta programelor de perfectionare APSAP, septembrie-decembrie 2017

 

În baza Ordonanței Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, a Legii nr. 52 / 2003 – privind transparența decizională în administrația publică, a Legii nr. 544 / 2001 – privind liberul acces la informații de interes public, vă solicităm confirmarea primirii la adresa de e-mailsecretariat@cursuri-functionari.ro şi un număr de înregistrare pentru oferta transmisă către instituția dumneavoastră

(clickDescarcă formularul de înscriere

(click) Descarcă broșura locațiilor propuse

(clickVezi graficul de perfecționare septembrie-decembrie 2017

Centrul de Formare APSAP, furnizor acreditat de formare profesională la nivel European, vă supune atenției Graficul de Programe de Perfecționare din perioada septembrie-decembrie 2017 destinat funcționarilor publici şi contractuali din instituția dumneavoastră.

 Recomandăm transmiterea cu celeritate a formularelor de înscriere pentru a putea garanta participarea la programele din graficul atașat și pentru a evita perioada aglomerată de înscriere ce urmează a fi în lunile septembrie-decembrie 2017.

Serviciile de formare profesională cod CPV 80530000-8 dar și cele de cazare la hotel cod CPV 55110000-4 sunt cuprinse în Anexa nr. 2 (servicii sociale și alte servicii specifice) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragul de 3.334.050 lei fără TVA, autoritatea contractantă nu este constrânsă la aplicarea procedurilor și prevederilor Legii privind achizițiile publice.

Tematica programelor de perfecționare este detaliată pentru fiecare dintre programele propuse, pe site-ul www.cursuri-functionari.ro.

La finalizarea programelor de perfecționare, participanții vor primi certificate de participare eliberate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) sau de Centrul de Formare APSAP, în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, respectiv a Hotărârii de Guvern nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

Facem recomandarea să verificați telefonic disponibilitatea locurilor înainte de a vă înscrie la cursurile organizate de Centrul De Formare APSAP.

 

Relații suplimentare doamna Luiza ALMĂJAN – Director Programe APSAP

(clickDescarcă formularul de înscriere

(click) Descarcă broșura locațiilor propuse

(clickVezi graficul de perfecționare septembrie-decembrie 2017

Descărcați aici: oct-dec oferta_cursuri_APSAP

Sursa:

Centrul de Formare APSAP

Tel: 0788.124.567, 0723.124.567

Fax: 021.569.61.26

www.cursuri-functionari.ro

 

 

Related Posts with Thumbnails