Oportunitate finanțare – Centrul de Mediu și Sănătate, Cluj-Napoca


Oportunitate finanțare – Centrul de Mediu și Sănătate Cluj-Napoca

Centrul de Mediu si Sănătate, cu sediul in Cluj Napoca, a anunțat lansarea unei proceduri pentru un grant de cercetare știintifică în domeniul medical. Obiectivul acestuia urmărește susținerea cercetării știintifice în vederea obținerii de rezultate competitive pe plan național și internațional cu potențial de transfer tehnologic în aria socio-economică. Se urmărește stimularea cercetării științifice in domeniul otorinolaringologiei, a hipoacuziei neurosenzoriale ireversibile provocată de toxice.

Competiția se desfășoară în perioada 10.06-24.06.2016, iar perioada de desfășurare a grantului de cercetare este de 12 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în cazuri excepționale, până la maximum 6 luni, pentru îndeplinirea criteriului minim de performanță, fără finanțare suplimentară.

Buget: Sprijinul financiar acordat pentru acest tip de proiect este de 5.000 euro (1 proiect). Se va finanța 1 proiect de 5.000 euro care îndeplineste cel mai mare punctaj în urma evaluării aplicației.

Tema proiectului de cercetare este “Model de evaluare a relației doză-răspuns în expunerea sistemului cohleo-vestibular la compuși ai platinei.

Pentru a fi eligibil, solicitantul  trebuie să fie Universitate de Medicină și Farmacie sau să facă dovada existenței unui departament de cercetare/ studii/ granturi. În condițiile în care cercetarea necesită acces la o altă infrastructură decât cea existentă la nivelul Universității, trebuie sa faca dovada acordului șefului de laborator / serviciu din instituția respectivă ( acord semnat, Anexa 2 la Cererea de Finanțare)

Mai multe informatii despre acest apel gasiti accesand link-ul de mai jos:

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=18324&t=altefinantari

 

Sursa:

ROHEALTH Clusterul pentru Sănătate                                                                                                                                               e-mail: rohealth@rohealth.ro

ROHealth