Oportunități de finanțare – POR 2.1.B Incubatoare de afaceri


Oportunități de finanțare – POR 2.1.B Incubatoare de afaceri

AgroTransilvania Cluster vă informează asupra lansării apelului de proiecte  POR/165/2. ,2.1.B – Incubatoare de afaceri aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

  • entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele)
    • parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.

Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.

Cererile de finanțare se vor putea depune începând cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni.

Descărcați aici: Material informativ POR 2.1 B Incubatoare un material cu principalele informații extrase în Ghidul Solicitantului POR 2.1.B Incubatoare de afaceri.

Sursa:

AgroTransilvania Cluster

Gabriel Uram
Șef Birou Dezvoltare Cluster
AgroTransilvania Cluster
gabriel.uram@agrocluster.ro

Agrotransilvania Cluster