Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | CCICJ, Economic - Financiar

Peste 70 de specialişti formaţi pentru moderarea întâlnirilor deliberative cu peste 1000 de cetăţeni din România

A- A A+
Peste 70 de specialişti formaţi pentru moderarea întâlnirilor deliberative cu peste 1000 de cetăţeni din România

Peste 70 de persoane au participat la o sesiune de formare privind metodologia SPIRAL de construire a indicatorilor de bunăstare prin implicarea cetăţenilor, metodă dezvoltată de Consiliul Europei. Sesiunile de formare au fost organizate în perioada iulie-august şi s-au concentrat pe prima etapă a procesului, respectiv moderarea întâlnirilor deliberative în grupuri omogene de cetăţeni. Pregătirea a fost realizată în cele 8 oraşe din România: Arad, Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Sibiu şi Timişoara. Moderatorii formaţi prin proiect vor asigura buna desfăşurare, din punct de vedere metodologic şi logistic, a întâlnirilor deliberative cu cetăţenii din cele 8 oraşe.

Acest proces este dezvoltat în cadrul proiectului ”Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active”, co-finanţat din Fondul Social European şi implementat de Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES) în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS şi cu asociaţiile: Institutul Intercultural Timişoara, Serviciul APEL şi Reper 21.

Proiectul urmăreşte creşterea incluziunii sociale prin promovarea dialogului social între diverşi actori ai societăţii, inclusiv persoane marginalizate social şi organizarea, la nivel naţional, a întâlnirilor deliberative cu peste 1000 de cetăţeni din grupuri socio-profesionale omogene. Întâlnirile urmăresc să conducă la construirea indicatorilor de bunăstare specifici fiecărei comunităţi şi să creeze premizele elaborării unor Planuri Locale de Acţiune realiste şi asumate într-o manieră coresponsabilă de cât mai mulţi actori din comunitate. Calendarul întâlnirilor deliberative este stabilit de Grupurile Locale de Acţiune pentru fiecare localitate în parte, ele desfăşurându-se în perioada iunie-octombrie a.c.

În vederea dezvoltării acestui demers, au fost constituite la nivel naţional 8 Grupuri Locale de Acţiune în care sunt înscrişi până în prezent peste 140 de membri, organizaţii sau asociaţii s-au alăturat acestui demers, pentru a contribui la implementarea proiectului, lista rămânând deschisă şi altor parteneri. Grupul ţintă vizat este format din: reprezentanţi ai autorităţilor publice, personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al partenerilor sociali (sindicate şi patronate), al membrilor Pactelor regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, al Camerelor de Comerţ şi Industrie, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor şi al mass-media. Nu sunt excluşi însă şi alţi membri, chiar dacă nu sunt afiliaţi structurilor menţionate şi au ca motivaţie interesul pentru bunul mers al comunităţii.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la coordonatorii locali, precum şi vizitând pagina web a proiectului, www.cries.ro.

Mihaela Veţan, manager de proiect

Asociaţia CRIES – Centrul de resurse pentru iniţiative etice şi solidare

Timişoara, Bvd. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 11, 300016

tel. 0741.232.602

tel. 0356.422.406, 0771.233.729, fax: 0356.422.405

adina.ciobotaru@cries.ro, office@cries.ro

pagină web: www.cries.ro

Related Posts with Thumbnails