Planul Național Strategic (PNS) al României pentru perioada de programare 2023-2027


Planul Național Strategic (PNS) al României pentru perioada de programare 2023-2027

Camera de Comerț și Industrie a României Vă informează cu privire la aprobarea de către Comisia Europeană în data de 07.12.2022 a Planului Național Strategic (PNS) al României pentru perioada de programare 2023-2027, prin decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C(2022)8783 de aprobare a PNS

România pune în practică PAC post 2023 prin intermediul PNS 2023-2027, prin măsuri de dezvoltare a unui sector agricol rezilient și durabil și competitiv, cu accent pe asigurarea de venituri echitabile pentru fermieri, respectarea angajamentelor de mediu prin remunerarea fermierilor care contribuie la protejarea mediului peste cerințele nivelului de bază, dezvoltarea sectoarelor deficitare și dezvoltarea socio-economică echilibrată a spațiului rural. PNS 2023-2027 este disponibil la adresa web: https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2022/Plan-National-Strategic-PAC-2023-2027_v1.2.pdf.

Planului Național Strategic 2023-2027 vizează atingerea următoarelor obiective:

  • Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară, creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea disparităților dintre ferme;
  • Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității sectorului agro-alimentar prin intensificarea cooperării, încurajarea investițiilor colective, modernizarea, restructurarea fermelor, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității concomitent cu dezvoltarea, modernizarea industriei alimentare;
  • Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural prin atragerea și susținerea tinerilor și facilitarea dezvoltării afacerilor, promovarea și creșterea ocupării forței de muncă, incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact din partea Camerei de Comerț și Industrie a României, Direcția Strategii, Politici și Proiecte, Biroul Strategii, Politici si Proiecte este dna. Luiza Chiriac, telefon 0722 585 096, e-mail: luiza.chiriac@ccir.ro.

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie a României