Plata amenzilor şi cea pentru autorizaţii pot fi eşalonate


OUG nr. 29/2011 prin care s-a dat posibilitatea contribuabililor să opteze pentru eşalonarea obligatiilor fiscale, pe o perioadă de cel mult 5 ani, a fost modificata recent de Guvern prin OUG nr. 24/2012. Indiferent de creditorul fiscal, de acum toate persoanele fizice sau juridice pot solicita eşalonarea sumelor pe care le au de achitat pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Potrivit prevederilor actului normativ din 2011, dreptul de a cere repartizarea sumelor pe mai multe părţi nu se aplica asupra tuturor obligaţiilor fiscale restante. Erau excluse, printre altele, amenzile de orice fel sau obligaţiile fiscale de căror plată depindea acordarea sau menţinerea unei autorizaţii.

Acum, dacă contribuabilii au solicitat eşalonarea la plată pentru anumit act administrativ, autoritatea competentă nu are dreptul să revoce sau să suspende actul pe motiv de neplată a obligaţiilor fiscale la termenul prevăzut în legislaţia specifică, iar garanţiile constituite nu se execută până la solutionarea cererii de acordare a eşalonării la plată.

În situaţia în care solicitarea de acordare a eşalonării la plată a fost respinsă, aceşti contribuabili trebuie să achite obligaţiile fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere, potrivit portalului www.avocatnet.ro. În acest caz, o nouă cerere de acordare a eşalonării la plată se poate depune după împlinirea unui termen de 12 luni de la data comunicării deciziei de respingere.