Precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data de 1 ianuarie 2013


Pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea “Informaţii publice – Informaţii privind agenţii economici”, a fost publicat, în forma provizorie, Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care conţine atât persoanele impozabile care au depus notificările prevăzute de lege, cât şi persoanele impozabile selectate, de organele fiscale, în vederea înregistrării din oficiu în registru.

Forma finală a Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care va fi valabilă începând cu data de 1 ianuarie 2013 – data intrării în vigoare a sistemului TVA la încasare – urmează să fie publicată, pe pagina de internet a agenţiei, în data de 28 decembrie 2012.

Având în vedere importanţa informaţiilor înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt rugate să semnaleze eventualele erori constatate în registrul provizoriu, organelor fiscale în a căror evidenţă sunt înregistrate în scopuri de TVA, astfel încât la data de 1 ianuarie 2013 registrul să cuprindă informaţii corecte şi complete privind contribuabilii care aplică sistemul TVA la încasare.