Prevederi speciale ale Codului fiscal. Contribuabilii inactivi nu beneficiază de deducere de TVA


Cotribuabilii declaraţi inactivi sunt supuşi la plata obligaţiilor fiscale, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă. Potrivit art.11 din Condul fiscal la stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei. Contribuabilii inactivi sunt persoanele care nu depun declaraţii către organul fiscal în termen de 6 luni, ceea ce duce la scoaterea lui din evidenţă ca plătitor al taxei pe valoare adăugată, fie şi-au suspendat activitatea la Registrul Comerţului

Totodată, beneficiarii care achiziţionează bunuri şi servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabilor inactivi, respectiv reactivaţi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA. Excepţia o constituie cazul în care achiziţia de bunuri a avut loc în cadrul procedurii de executare silită.

De altfel, acelaşi articol 11 prevede că acelor contribuabili cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate.

Beneficiarii, care achiziţionează bunuri sau servicii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, vor fi înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, potrivit art. 153