Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Prima reuniune a nou creatului Comitet de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014-2020

A- A A+

Prima reuniune a nou creatului Comitet de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014-2020

Camera de Comerţ şi Industrie a României a participat în data de 23 aprilie 2015, la prima reuniune a nou creatului Comitet de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014-2020, organizată la iniţiativa Ministerului Fondurilor Europene (MFE), la sediul acestuia. Comitetul a avut cvorumul necesar luării deciziilor, fiind prezenţi 38 membrii din 43.

După cuvântul de deschidere, rostit de domnul Alin Sorin Mitrică, Secretar de Stat în cadrul MFE, doamna Mihaela Toader, Director General al Direcţiei Analiză, Programare şi Evaluare a supus aprobării ordinea de zi şi anume:

–         Dezbaterea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (ROF CCMAP) 2014-2020;

–         Prezentarea generală a implementării Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii pentru perioada 2014-2020;

–         Prezentarea cadrului partenerial general de coordonare.

Doamna Mihaela Toader, care a moderat desfăşurarea întregii reuniuni, a precizat prin ce se deosebeşte Comitetul de Coordonare de comitetele de monitorizare, constituite pentru analizarea implementării fiecărui program operaţional, şi anume luarea de decizii strategice referitoare la managementul programelor, decizii ce vor trebui implementate de către autorităţile de management şi de către comitetele de monitorizare.

În cadrul dezbaterilor pe textul ROF CCMAP, s-au solicitat:

–         majorări ale intervalelor de timp necesare convocării reuniunilor ordinare, de la 5 la 7 zile lucrătoare (art.7.3);

–         majorări ale intervalelor de timp necesare analizării documentelor transmise membrilor CCMAP, anterior convocării, de la 3 la 5 zile lucrătoare (art.7.4);

–         detalierea prevederilor referitoare la confidenţialitatea problemelor discutate în cadrul reuniunilor CCMAP (alin. 4 şi 5, Anexa nr. 3, Codul de Conduită).

Făcându-se precizarea că toate observaţiile şi comentariile membrilor CCMAP pe conţinutul ROF vor fi incluse în versiunea finală a documentului, s-a trecut la votare, constatându-se că există consens asupra adoptării regulamentului. Versiunea completată cu observaţiile menţionate va fi transmisă, via e-mail, tuturor participanţilor.

În partea a doua a reuniunii, s-au prezentat Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), inclusiv diferenţele notabile între perioada de programare 2007-2013 şi perioada de programare 2014-2020, priorităţile aferente Acordului de Parteneriat, alocările de fonduri europene pe noile programe operaţionale şi autorităţile de management aferente acestora, stadiul aprobării documentelor de programare (5 programe operaţionale aprobate şi 4 programe operaţionale ce urmează a fi aprobate de Comisia Europeană în al doile a trimestru al anului curent).

Doamna Sevil Shhaideh, Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a menţionat că primul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, a fost lansat în data de 26.03.2015, iar versiunea finală a Programul Interreg V-A România-Ungaria a fost aprobată de Grupul Comun de Lucru pentru planificare strategică şi programare, în cadrul reuniunii organizate în perioada 21-22.04.2015.

În final s-a prezentat rolul CCMAP, în calitate de prim nivel de coordonare strategică a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii pentru perioada 2014-2020, inclusiv atribuţiile celor cinci Subcomitete tematice (Competitivitate şi dezvoltare locală; Capital uman; Infrastructură; Resurse naturale şi Capacitate administrativă) şi a celor patru Grupuri de lucru funcţionale şi a zonelor orientative de interes.

Următoarea reuniune a Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat este preconizată pentru sfârşitul trimestrului III a.c.

Găsiţi aici, în format electronic, materialele referitoare la prezentarea Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, la Acordul de Parteneriat şi la rolul CCMAP:  Prezentare_CCMAP, FONDURI EUROPENE STRUCTURALE SI DE INVESTITII 2014 – 2020

Pentru relaţii suplimentare contactaţi:

Nicoleta Niţă
Şef Birou Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

Camerade Comerţ şi Industrie a României
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 10
Fax: 021 319 01 50
nicoleta.nita@ccir.ro
www.ccir.rowww.snia.rowww.tnf.ro

Related Posts with Thumbnails