Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Program european destinat instruirii managerilor în Japonia şi Coreea

A- A A+
Program european destinat instruirii managerilor în Japonia şi Coreea

Executive Training Programme (ETP) este un proiect european care se adresează managerilor europeni de companii mici şi mijlocii care doresc să-şi dezvolte afacerile pe pieţele din Japonia şi Coreea de Sud. Programul este finanţat de Comisia Europeană

Managerii instruiţi prin intermediul programului ETP vor oferi real suport organizaţiilor din care provin pentru a intra sau pentru a-şi consolida poziţia pe aceste pieţe.

Programul cuprinde toate sectoarele economice, cu atenţie sporită pe anumite industrii identificate ca având un potenţial ridicat pentru a genera exporturi: tehnologii energetice şi de mediu, tehnologii medicale şi de sanatate, industria materialelor de construcţie, design vestimentar, design interior, tehnologia informatiei si comunicatii.

În cazul României, sunt de interes şi industria lemnului şi cea alimentară, care au înregistrat în trecut exporturi semnificative către cele două pieţe ţintă.

Procesul de aplicare pentru acest program constă în parcurgerea a doi paşi. Iniţial se completează o expresie de interes pe site-ul programului www.euetp.eu. Expresia de interes va fi analizată, şi dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate, candidaţii vor fi invitaţi să completeze tot online un formular de aplicare. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 31 mai 2012.

Pentru a participa în program, atât companiile, cât şi managerii, trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Pentru companii:

–       Să aibă (a) exporturi sau investiţii in Japonia sau Coreea de Sud sau (b) planuri de a exporta sau de a face investiţii în aceste tări, sau (c) ofera suport companiilor Europene pentru dezvoltarea exporturilor sau a investiţiilor în aceste ţări;

–       Să aibă capital majoritar european, sediul central în Uniunea Europeană, identitate europeană şi produce bunuri sau oferă servicii de origine europeană

–       Sa aibă minim 5 angajaţi sau o cifra de afaceri de cel puţin 1 milion €

–       Să contribuie cu o parte a cheltuielilor curente ale participantului pe durata desfăşurării programului

–       Să menţină contractul de muncă al angajatului pe durata desfăşurarii programului

Pentru manageri:

–       Să fie cetăţean al unuia dintre Statele Membre ale Uniunii Europene

–       Să fie angajat într-o companie care-l susţine/sponsorizează

–       Să cunoască foarte bine limba engleză

–       Să nu mai fi participat la ediţii anterioare ale ETP

–       Să aibă fie (a) diplomă de studii universitare + 3 ani de experienta profesională ca manager, sau (b) 2 ani de studii universitare + 5 ani de experienţă profesională ca manager

Participarea în program prezintă avantaje multiple atât pentru companii cât şi pentru manageri:

Programul este împărţit în 3 cicluri anuale, până în anul 2015. Un ciclu anual este aferent unui stagiu de instruire. Durata unui stagiu de instruire este de 45 de săptămâni, împărţit în 3 faze:

  1. Modulul de iniţieredurează 3 saptamani şi se desfăşoara la Londra, fiind organizat de către Şcoala de Studii Orientale şi Africane, din cadrul Univeristăţii din Londra. Acesta este un modul intensiv în cadrul căruia se vor prezenta noţiuni de istorie, economie/afaceri, cultura şi societate modernă, atât pentru Japonia, cât şi pentru Coreea de Sud.
  2. Modulul de imersiune durează 30 de săptămâni şi se desfasoară fie la Tokyo, fie la Seoul, fiind organizat de către Universitatea Waseda (Japonia) sau Universitatea Yonsel (Coreea de Sud). Acest modul este reprezentat de un curs de instruire în afaceri şi de limbă straină (japoneza sau coreeana, după caz)
  3. Stagiul de instruire durează 3 săptămâni, şi se desfăşoara la o companie din Japonia sau Coreea de Sud, după caz.

Comisia Europeană finanţează întregul stagiu de instruire de 45 de săptămâni oferit de către universităţile amintite mai sus şi ofera burse de 26400 € pentru Japonia (2200 €/lună) şi 24000 € pentru Coreea de Sud (2000 €/lună). Costurile ce revin companiilor care sponsorizează participanţii sunt cele de transport şi o parte din cheltuielile curente ale participanţilor.

Related Posts with Thumbnails