Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Program pentru parc fotovoltaic – cu aport propriu peste 50%!

A- A A+

Program pentru parc fotovoltaic – cu aport propriu peste 50%!

Centrul de Elaborare Proiecte Unionele transmite ghidul consultativ pentru programul Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile.

Apel de proiecte de tip concurențial, pe principiul ofertării, cu respectarea cerințelor privind încadrarea proiectului în specificațiile impuse de prezentul Ghid.

Conform acestui criteriu din Grila de evaluare tehnico-economică, va obține un punctaj maxim (100 pct) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat (nerambursabilitate) și zero puncte oferta care va avea cea mai mare valoare, cu descreșterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat.

Activitățile sprijinite în cadrul investiției:

– Investiții capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene

– Investiții capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare

– Investiții capacităţilor noi de producere energie electrică din biomasă și biogaz

– Investiții capacităţilor noi de producere energie electrică din energie geotermală

– Investiții capacităţilor noi de producere energie electrică din surse hidro

Valoarea ajutorului solicitat per MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

– Energie eoliană: 650.000 Euro/MW

Energie solară: 425.000 Euro/MW

Energie hidro: 1.805.000 Euro/MW

Energie din biomasă și biogaz: 1.692.000 Euro/MW

Având în vedere plafoanele maxime de mai sus și prețurile actuale de pe piață, rezultă contribuții proprii la proiect de peste 50% și cu cât această contribuție proprie este mai mare, cu atât șansele de câștig sunt mai mari.

Solicitanții trebuie să aibă la momentul depunerii cererii de finanțare autorizată activitatea codul caen 3511 – producția de energie electrică.

Valoarea maximă a finanțării: 20.000.000 Euro pentru un singur proiect.

Data deschiderii apelului de proiecte nu a fost comunicată.

Pentru mai multe detalii descărcaţi linkul de mai jos:

Ghid_consultativ_productie_energie.doc

Tel: 0374827500

Email: cepu7@cepu.ro

Sursa:

Related Posts with Thumbnails