Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa si hidro

A- A A+
Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa si hidro

Beneficiari eligibili – intreprinderi mari, IMM-uri care au inscrisa in statutul societatii activitatea privind productia de energie electrica si/sau termica, corespunzatoare diviziunii 35 din codurile CAEN: „Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat”

Valoare finantare acordataMaximum 40% din valoarea eligibila pentru beneficiarii cu sediul in Regiunea Bucuresti—Ilfov; Maximum 50% din valoarea eligibila pentru beneficiarii cu sediul in celelalte regiuni din Romania. Dar nu mai mult de 30 de milioane de lei.

Perioada de depunere – 15 iunie – 15 iulie 2010

Finantator – Administratia Fondului pentru Mediu

Buget – 440 milioane lei

Cheltuieli eligibile

* investitii in active corporale si necorporale, legate de infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente;

* achizitionarea de active imobilizate direct legate de o unitate de productie, atunci cand aceasta s-a inchis sau s-ar fi inchis in lipsa acestei achizitii, iar activele sunt achizitionate de un investitor independent;

* realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor achizitionate, cu dotarile aferente  – instalatii electrice, instalatii de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet (active corporale). Instalatiile mentionate mai sus sunt aferente doar interiorului cladirii;

* achizitia de utilaje, echipamente, instalatii noi necesare indeplinirii obiectivelor proiectului (active corporale);

* achizitia de tehnologii, brevete, know-how (active necorporale);

* realizarea sistemelor de aductiune de apa, in cazul microhidrocentralelor.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Related Posts with Thumbnails