Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

A- A A+
Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ:

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

Potrivit art.296^25 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată de contribuabilii prevăzuţi la Cap.II al Titlului IX^2 din Codul fiscal, se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.

Totodată, potrivit art.296^28 din Codul fiscal, stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată de contribuabilii prevăzuţi la  Cap.III al Titlului IX^2 din Codul fiscal, se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală.

Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin, se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, precum şi a anexei la acest formular, „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”.

Formularul se emite de organul fiscal competent în procesul de stabilire a obligaţiei anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi de regularizare a sumelor datorate cu titlu de plăţi anticipate.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris Direcţiei de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numărul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii publice / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Related Posts with Thumbnails