Proiect legislativ pentru Codul Muncii


Camera  de  Comert  si  Industrie  a  României,  în  calitate  de  organizatie  reprezentativă  a comunitătii de afaceri, transmite cu regularitate către autoritătile publice centrale propuneri si opinii cu privire la subiecte importante de pe agenda publică precum si propuneri de modificri legislative care vin ân sprijinul membrilor săi si a agentilor economici din România.

Camera de Comerț și Industrie a României supune spre consultare proiectul legislativ pentru Codul Muncii care vizează eficientizarea relatiilor de muncă si a unor prevederi din Codul Muncii care pot produce anumite blocaje în activitătile mediului de afaceri.

In vederea  formulării unui punct  de vedere comun care s fie înaintat decidentului politic si sustinut în cadrul dezbaterilor care vor avea loc, v~ adresăm rugămintea de a ne transmite propunerile dumneavoastră cu privire la Proiectulde lege pentru modificarea si completarea Legii nr.  53/2003  – Codul Muncii,  transmis CCIR de doamna deputat Victoria Violeta Alexandru,  până la data de 20.03.2023,  ora 12:00, pe adresa de email: juridic@ccir.ro.

Se anexează Proiectul de lege si expunerea de motive.

Sursa:

Directia Relatii Interne si ICC RomaniaCCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro