Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Proiect SIPOCA:7, chestionar politică industrială

A- A A+

 Proiect SIPOCA:7, chestionar politică industrială

 

În cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei – Cod SIPOCA:7”- finanțat prin Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020”, Dr. Ing. Florentina Ionescu în calitate de politici industriale  transmite chestionarul aici: chestionar politica industriala membrilor Camerei de Comert care au activitatea industriala inregistrata in diviziunile CAEN 13, 14 si 15.

Se dorește ca prin acest chestionar sa se colecteze  punctele de vedere ale intreprinzatorilor, informatii care sa stea la baza unui „Document de politica industriala” care sa evidentieze domeniile industriale ce poate sau trebuie revitalizate/sprijinite prin politici ale Guvernului.

Informatii suplimentare puteți obține: doamna Dr. Ing. Florentina Ionescu, Expert politici industriale – Proiect SIPOCA 7, Consultant accesare fonduri europene, Email: ionflor1953@yahoo.ro

Așa cum știți deja, Ministerul Economiei este beneficiarul  proiectului  “Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei – Cod SIPOCA:7”- finanțat prin Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Unul dintre obiectivele proiectului este: Elaborarea documentului de politică industrială a României, care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești pe termen scurt, mediu si lung.

Chestionarul atașat, pe care vă rugăm să aveți amabilitatea de a-l completa,  iși propune să colecteze informații care vor constitui fundamentul  pentru stabilirea obiectivelor specifice/actiunilor/măsurilor și țintelor  spre care tinde mediul de afaceri, în strânsă corelare cu: Strategia Națională de Competitivitate, recomandările Comisiei Europene privind politica industrială și țintele asumate de România,  conform prevederilor ”STRATEGIEI EUROPA 2020”.

Așteptăm chestionarul completat pe adresele de e-mail: manuela_cazana@economie.gov.ro  sau politici_industriale@economie.gov.ro, în atenția d-nei Manuela Cazana –  responsabil cu comunicarea din cadrul proiectului,  până cel târziu în data de 15 martie a.c.

 

Sursa:

Direcția Politici Industriale și Transport Energie

Ministerul Economiei

Tel: 021.20.25.262

E-mail: manuela_cazana@economie.gov.ro

Related Posts with Thumbnails