Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Rapoarte de cercetare publicate de PROIS-NV

A- A A+
Rapoarte de cercetare publicate de PROIS-NV

Secretariatul PROIS-NV vă aduce în atenție rapoartele de cercetare și ghidurile publicate de PROIS-NV în cadrul proiectului cu titlul „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (POSDRU 165/6.2/S/142913) finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”:

1. Raport de Cercetare Cantitativă „Angajabilitatea percepută a grupurilor vulnerabile și factorii relaționați cu aceasta”
2. Raport de cercetare Calitativă „Atitudini şi comportamente ale persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, precum şi ale angajatorilor, ale furnizorilor de servicii în domeniu şi ale administraţiei publice în legătură cu angajabilitatea acestor persoane”
3. Broșura „Recomandări pentru activitatea experților care lucrează în cadrul unor organizații care furnizează servicii sociale și de ocupare a grupurilor vulnerabile
4. Ghid de bune practici în activităţile de incluziune pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile

Publicațiile sunt disponibile AICI.

Informatii suplimentare privind activitatile si evenimentele desfasurate in cadrul proiectelor se pot obtine.Silviu ISPAS | Director executiv
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala
Secretariatul PROIS-NV
www.prois-nv.rohttps://www.facebook.com/PROISNV

Sursa:

PACTUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA

Related Posts with Thumbnails