Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ PE ANUL 2011

A- A A+
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ PE ANUL 2011

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a implementat şi aplică un sistem de management al calităţii conform standardului ISO9001:2008, pentru realizarea serviciilor specifice Camerelor şi anume consultanţă în afaceri, programe euopene, organizare de evenimente, formare profesională, relaţii internaţionale, arbitraj comercial şi evidenţă membrii.

Pentru a dobândi o recunoaştere naţională şi internaţională şi pentru confirmarea îndeplinirii cerinţelor standardului de către o terţă parte, Camera a fost auditată în vederea recertificării, de către TUV Sud, în luna aprilie 2011.

Politica referitoare la calitate este formulată astfel: „Misiunea noastră este de a fi un partener de nădejde, un consultant care să ofere soluţii şi să  asigure un sprijin constant şi eficient firmelor”.

Activităţile CCI Cluj în cursul anului 2011,  s-au desfăţurat pe următoarele direcţii:

a) Atragerea de fonduri nerambursabile în folosul mediului de afaceri:

Nevoia de a atrage fonduri nerambursabile în beneficiul mediului de afaceri ne-a determinat să identificăm teme noi pentru proiecte, să creăm noi parteneriate şi să elaborăm propuneri pentru a fi finanţate prin diferite programe.

În cursul anului au fost întocmite cinci propuneri de proiecte noi din care trei pentru a fi finanţate prin Programul Leonardo da Vinci şi două propuneri de

proiecte pentru Programul de Cooperare Transnaţională în Sud Estul Europei cu o valoare totală de 1,5 milioane de Euro, pentru care aşteptăm rezultatul evaluării.

b) Implementarea proiectelor aprobate:

Implementarea proiectului O.C.U.P. a început în luna ianuarie 2011 şi se încheie în 30 iunie 2012. Prin acest proiect a fost accesată o finanţare nerambursabilă în valoare de 2.088.001,87 lei, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1.

Unul dintre obiectivele esenţiale ale proiectului este  corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă la nivelul judeţului. Acesta, dar şi celalalte obiective au fost realizate în special prin consilierea, orientarea şi medierea unui grup de 150 de persoane, dintre care 120 au beneficiat de cursuri gratuite de calificare şi de specializare.

CCICJ a creat un Centru pentru Promovarea Măsurilor Active de Ocupare, un website interactiv al proiectului, a organizat o conferinţă de lansare (cu 110 participanţi), un târg de locuri de muncă la Cluj-Napoca, cu peste 3000 de participanţi, 71 de angajatori şi peste 1200 de locuri de muncă, 3 seminarii pentru promovarea măsurilor active de oupare şi 28 de job-cluburi, cu scopul de a integra membrii grupului ţintă într-un sistem care să le faciliteze comunicarea, să le dezvolte capacităţile, stima de sine şi în final să le asigure accesul pe piaţa muncii într-un mod nediscriminatoriu.

Proiectul MAGISTER este implementat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj alături de un consorţiu internaţional compus din instituţii publice şi private importante, care au ca domeniu de activitate instruirea, evaluarea şi consultanţa. MAGISTER se derulează în perioada 2011-2012.

Iniţiat de către Asociaţia Turnătoriilor din Ţara Başcilor şi Navarra — AFV, şi coordonat de către Federaţia Firmelor din Industria Metalelor din provincia Biscaya — FVEM, proiectul este finanţat de către Comisia Europeană prin schema de Transfer de Inovaţie a Programului Leonardo da Vinci pentru Formare Profesională.

Principalul rezultat al proiectului constă în realizarea unui Ghid pentru transferul de cunoştinţe în IMM-urile familiale. De asemenea vor fi realizate rapoarte intermediare în care vor fi prezentate rezultatele obţinute, metodologiile şi instrumentele, care vor uniformiza şi transmite cunoştinţele, un raport care va descrie principalele puncte forte şi punctele slabe ale IMM-urilor familiale din sectorul industrial vizat din perspectiva utilizării cunoştinţelor şi a aşteptărilor cu privire la metodologiile şi instrumentele pentru uniformizarea cunoştinţelor şi finalmente un raport de sinteză care va prezenta principale dificultăţi şi obstacole pentru a uniformiza şi transmite cunoştinţele între generaţii.

c) Dotarea CCI Cluj cu echipamente la standarde internaţionale pentru satisfacerea nevoilor membrilor şi îmbunătăţirea calităţii servicilor prestate:

Prin finanţările nerambursabile atrase au fost acoperite cheltuielile de achiziţie pentru un server nou, inclusiv softul de operare şi virtualizare, cca 10 softuri de tip office, antivirus, un laptop, un videoproiector şi o instalaţie de traducere simultană cu 20 de unităţi de recepţie.

Din surse proprii Camera a achziţionat zece PC-uri cu softul aferent pentru dotarea uneia dintre sălile de curs.

d) Fidelizarea şi atragerea de noi membri:

În anul 2011, am reuşit prin acţiuni concrete să atragem 75 de membri noi şi să fidelizăm 344 de firme membre. Efortul depus de experţii Camerei se continuă pentru fidelizarea a încă 316 membri, care conform statutului figurează ca membri dar au cotizaţia restantă actualmente.

După 2 ani de pauză s-a reluat festivitatea de premiere a membrilor în cadrul Topului firmelor. Cea de-a XVIII a ediţie a Topului firmelor membre ale Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, din data de 10 noiembrie 2011, a premiat cei mai importanţi operatori economici din judeţ, care au avut performanţe economico-financiare notabile în anul financiar 2010. În Topul de anul trecut au fost 283 de firme laureate, selecţionate din 30.547 de societăţi, care au depus bilanţul pe 2010, dintre care numai 6.573 au întrunit

criteriile de eligibilitate. Domeniul cu cel mai mare număr de laureaţi a fost cel al Industriei, cu 107 firme premiate. Acesta a fost urmat de Comert şi Turism cu 82 de companii, Servicii cu 53 de premianţi, Construcţii cu  21 de societăţi, Cercetare Dezvoltare şi High Tech cu 18 de premianţi şi Agricultură şi Pescuit cu 2.

Întregul colectiv al Camerei Cluj a lucrat cu profesionalism la realizarea acestui important eveniment, iar partenerii media locali au asigurat mediatizarea.

e) Dezvoltarea activităţii de formare şi perfecţionare profesională:

Pentru a răspunde solicitărilor de pe piaţa locală a muncii şi intereselor oamenilor de afaceri locali, care doresc să acceseze fonduri europene, am acreditat conform CNFPA, cursul de Manager de proiect. Participanţii la acest curs de specializare cu o durată de 75 de ore, vor dobândi competenţe pentru a implementa proiecte şi obţin atestat recunoscut la nivel naţional şi european pentru această ocupaţie.

Pe parcursul anului 2011 am organizat 5 tipuri de cursuri de specializare (gratuite): Manager de proiect, Manager resurse umane, Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii şi Dezvoltare antreprenorială, la care au participat în total 97 de persoane.

f) Dezvoltarea relaţiilor internaţionale, promovarea judeţului Cluj şi a firmelor clujene în străinătate:

În perioada 25.04 – 10.05.2011, reprezentanţii a 24 de firme şi instituţii din Cluj au făcut o primă incursiune pentru a studia piaţa chineză şi pentru a vizita târguri şi expoziţii la Beijing şi Shanghai. Delegaţia clujeană a fost primită de către conducerea Camerei de Comerţ din Shanghai, ocazie cu care au fost analizate posibilităţile de colaborare între Camere şi a avut loc un forum de afaceri romano – chinez la sediul CCI Shanghai. Cu ocazia acestei misiuni oamenii de afaceri români au realizat legături cu oameni de afaceri chinezi doritori să investească sau să îşi promoveze produsele în România.

În data de 9 mai 2011, Ziua Europei, CCICJ a participat cu stand la activităţile organizate în cinstea acestei zile. Respectând tradiţia ultimilor ani

Camera de Comerţ şi Industrie, ca partener al Centrului de Informare Europe Direct-Transilvania Nord, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu sprijinul celorlalţi multiplicatori de informaţie europeană, a sărbătorit ziua de 9 mai 2011 – Ziua Europei, prin organizarea unei expoziţii de materiale de informare europeană amplasată pe aleea pietonală din strada Matei Corvin.

În perioada 9 – 10.06.2011 Camera de Comerţ şi Industrie Cluj  a organizat la Cluj-Napoca a doua întâlnire la nivel transnaţional în cadrul proiectului MAGISTER, la care au participat partenerii de proiect din Spania, Italia şi Franţa. Având un program complex această întâlnire a avut obiectivul principal de a evalua rezultatele atinse după realizarea primelor Pachete de Lucru (Work Packages). Proiectul a debutat cu o analiză a principalelor metode de administrare şi transmitere a cunoştinţelor în cadrul IMM-urilor familiale din sectorul metalelor. Au fost analizate avantajele şi dezavantajele folosirii fiecărei metode, efectuându-se studii de caz în cel puţin două firme din fiecare ţară în care se implementează proiectul. În total au fost intervievaţi reprezentanţii a 12 firme (6 firme spaniole, 2 româneşti, 2 italiene şi 2 din Franţa). Delegaţii străini, prezenţi la reuniunea de la Cluj-Napoca, au făcut o vizită de lucru la cele două firme clujene care au fost de acord să colaboreze cu CCICJ, pentru realizarea acestui proiect.

În cursul anului 2011, CCICJ a primit vizita unor delegaţii străine şi diplomaţi străini, prilej cu care a  promovat economia judeţului şi serviciile Camerei astfel: – Un grup de peste 30 de studenţi la ştiinţe economice, de origine americană, însoţiţi de profesori coordonatori au vizitat pentru al doilea an consecutiv Camera de Comerţ şi Industrie Cluj. Studenţii şi cadrele didactice provin de la Hardwick College, Massachusetts şi realizează un proiect multianual, care are scopul de a înregistra evoluţia economică a judeţului şi de a stabili criteriile pentru care Clujul este o destinaţie favorită pentru investitorii străini.

– În iulie 2011 CCICJ a primit vizita ambasadorului Republicii Polone la Bucureşti, E.S. Marek Szczygiel, aflat pentru prima oară la Cluj în această calitate. Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj şi Excelenţa Sa

Ambasadorul Poloniei au evocat relaţia seculară existentă între cele două ţări şi necesitatea întăririi parteneriatului strategic actual dintre România şi Republica Polonă,  atât la nivel politic cât şi în ceea ce priveşte mediul de afaceri.

– Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, Dl. ing. Ştefan Dimitriu, a primit în data de 29 august 2011, la sediul CCICJ, vizita Excelenţei Sale, domnul Philippe Beaulne – Ambasadorul Canadei în România. În cadrul întâlnirii au fost trecute în revistă relaţiile bilaterale şi au fost identificate noi oportunităţi de colaborare.

g) Soluţionarea conflictelor comerciale între firme:

În perioada de referinţă Curtea de Arbitraj de pe lângă CCICJ a soluţionat un număr de 39 litigii arbitrale. Din cele 39 de litigii, unul singur a avut caracter internaţional, restul fiind între societăţi comerciale cu sediul în Romania. Pe lângă cauzele înregistrate în cursul anului 2011, Curtea de Arbitraj Cluj a soluţionat în acelaşi an şi cauzele nefinalizate printr-o hotărâre arbitrală din anul anterior, pronunţând un număr total de 54 de sentinţe finale. Din aceste soluţii finale în 43 de dosare s-au pronunţat soluţii de admitere, în 2 dosare, respingere a pretenţilor, iar în 4 dosare s-a luat act de renunţarea la judecată ca urmare a împăcării părţilor.

Centrul de Mediere a devenit operaţional la data de 30.05.2011, odată cu primirea Deciziei nr. 1186 din 25.05.2011 a Preşedintelui Consiliului de Mediere după care a fost înscris în Registrul Naţional de Evidenţă a Organizaţiilor din Domeniul Medierii.

Centrul de mediere a acţionat în următoarele direcţii:

Atragerea unor specialisti, mediatori acreditaţi pentru constituirea nucleului propriu zis.

Încheierea  unui contract de colaborare cu Asociaţia Ultrasilvam, în baza căruia s-au desfaşurat mai multe cursuri de formare, la care au participat în total 37 de persoane.

– Promovarea medierii în rândul comercianţilor, ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor, mediatizarea în rândul membrilor CCICJ a legislaţiei relevante, referitoare la mediere, precum şi a utilizării acesteia în diferite tipuri

de conflicte.

h) Promovarea conceptului de Responsabilitate Socială a Întreprinderilor (RSI)

În cadrul CCICJ a fost creat un Birou de asistenţă pentru promovarea „Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”, care oferă firmelor, autorităţilor publice şi ONG-urilor informaţiile necesare, asistenţă pentru planificarea şi punerea în aplicare a unui program RSI, consultanţă şi linii directoare privind responsabilitatea socială (standardul  ISO 26.000:2011).

i)  Sprijinirea firmelor prin furnizarea consultanţei în afaceri:

S-a acordat consultanţă în ce priveste constituirea societăţilor comerciale, modificarea actelor constitutive ale acestora, asupra procedurilor necesare în vederea înregistrării societăţilor comerciale la registrul comerţului, ale actelor adiţionale la actele constitutive precum şi informaţii pentru investitorii străini în România. În acest sens, s-au  redactat  442  acte constitutive şi acte adiţionale modificatoare ale actelor constitutive şi s-au întocmit  502 dosare în vederea depunerii la registrul comerţului, acordându-se consultanţă la peste 550 de societăţi comerciale.

Activitatea de înscriere în Arhiva electronică a înregistrat o creştere faţă de anul anterior, realizându-se 237 înscrieri avize de garanţie.

Au fost comercializate produse şi servicii ASRO prin Centrul zonal de informare şi vânzare, fiind pe primele locuri în ţară ca volum de vânzări produse ASRO cu peste 600 de standarde vândute anul trecut.

Creşterea exportului la nivelul judeţului a fost oglindită şi prin numărul de certificate de origine. Au fost eliberate un nr. de 1728  certificate pe parcursul anului 2011. Acest document însoţeşte marfa pentru export doar în statele care nu aparţin Uniunii Europene. Cele mai frecvente fiind destinaţiile: Ucraina, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Tunisia, Qatar, Oman, Bahrain, Kazakhstan, Siria, China, Azerbaidjan, Kuwait.

j) Promovarea Camerei de Comert şi Industrie Cluj prin intermediul

mass-media

Conştientizarea necesităţii întăririi capacității de a interacționa a fost unul dintre

aspectele cheie ale construcției capacității instituționale. Promovarea prin mass-media se circumscrie domeniului întăririi capacității de interacționare cu mediul extern.

În anul 2011 aceste activități au constat în:

– promovarea activităţii CCICJ şi prezentarea profilelor unor membri importanţi ai CCICJ în emisiunea Clubul Camerelor de Comerţ, difuzată la postul naţional Antena 3, emisiunea nr.6 din 12.02.2011.

– publicarea a 4 rapoarte trimestriale de activitate, care evidenţiază întreaga activitate desfăşurată la Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, publicaţie trimestrială, în limbile Română şi Engleză, care apare pe suport de hârtie şi electronic.

– publicarea periodică de informări şi comunicate de presă pe website-ul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, http://www.ccicj.ro.

– publicarea zilnică de informaţii şi sfaturi de afaceri, oferte de colaborare , comunicate de presă, reportaje etc. pe website-ul publicaţiei oficiale a CCICJ – Gazeta Afacerilor, http://www.gazeta-afacerilor.ro.

– transmiterea zilnic a celor mai importante informaţii de afaceri către membrii CCICJ, prin intermediul newsletterului Gazetei Afacerilor.

– transmiterea periodic a celor mai importante informaţii despre activitatea CCICJ către membrii CCICJ, prin intermediul publicaţiei electronice a CCICJ – ”În sprijinul mediului de afaceri”.

– promovarea activităţii CCICJ, la nivel internaţional s-a făcut prin participarea la sondajeele efectuate de Eurochambers, postarea de informaţii despre activitatea CCICJ pe website-ul proiectului finanţat din fonduri europene, Magister, http://www.magisterproject.eu şi înscrierea în directorul internaţional al Camerelor de Comerţ, gestionat de Camera Internaţională de Comerţ,

http://chamberdirectory.worldchambers.com/

Obiectivul nostru este să difuzăm informația, care este o resursă vitală şinecesită o utilizare de natură a asigura în cel mai înalt grad îndeplinirea

scopurilor și obiectivelor instituției.

Comunicarea constituie o funcție strategică a CCICJ, gestionarea și comunicarea informațiilor fiind asigurată printr-o strategie anuală în domeniu.

Concluzii

La nivelul anului 2011, au fost realizate obiectivele prognozate pentru acest interval de timp, aşa cum au fost prezentate în capitolele precedente.

Din analiza activităţii desfăşurate a rezultat o creştere calitativă a activităţilor principale desfăşurate, cu impact pozitiv asupra imaginii instituţiei şi a raporturilor operaţionale cu membrii, colaboratorii şi alte tipuri de clienţi ai serviciilor Camerei.

În anul 2012 va fi continuat procesul de perfecţionare instituţională, însoţit de o cooperare mai accentuată cu partenerii de bază ai CCICJ. Se va pune accent pe creşterea capacităţii operaţionale şi cooperare internaţională, respectiv pe compatibilizarea cu celelalte Camere din Romania şi cu instituţiile similare ale statelor europene.

CHELTUIELI REALIZATE DE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ IN ANUL 2011 SI PREVIZIUNI PENTRU ANUL 2012

NR.

CRT.

DENUMIRE PLAN PE ANUL  2011 REALIZARI PE ANUL 2011 % CHELTUIELI PREVIZIONATE PE ANUL 2012
1. SALARII , INDEMNIZATII

(ANGAJATI, CENZORI, TICHETE DE MASA )

245.000 244.914,85 99 233.000
2. ASIMILATE SALARIILOR 59.000 58.877 99 143.000
3. MATERIALE CONSUMABILE

(CONSUMABILE DE BIROU,MON.OF.,MOCHETA)

25.000 49.256,80 197 50.000
4. CHELTUIELI GOSPODARESTI

(TELEFON, POSTA, INTRETINERE  RETEA, LEX)

76.000 75.934,75 99 75.000
5. PROTOCOL, REUNIUNI, DEPLASARI,PUBLICITATE:

(CAFEA , FLORI, BILETE DE AVION, CAZARI, ANUNTURI)

95.000 93.406,56 98 95.000
6. ARBITRAJ 65.000 53.606,07 82 65.000
7. PROGRAME FINANTATE DE UNIUNEA EUROPEANA 540.000 701.842,05 130 400.000
8. MISIUNI EXTERNE 280.000 276.655,11 99 175.000
9. CHELTUIELI FINANCIARE, IMPOZITE SI TAXE, AMORTIZARI, COM.BANCAR ,PRORATA 60.000 40.200,79 67 70.000
10. ALTE CHELTUIELI (INTERNET, LECTORI, COMBUSTIBIL, COTIZATII LA DIVERSE ASOCIATII/ CAMERE , ASRO, TAXA OPERATOR ARHIVA, FORMULARE CERTIFICATE DE ORIGINE) : 55.000 46.870,17 85 55.000
TOTAL : 1.500.000 1.641.564,15 1.360.000

VENITURI REALIZATE DE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ IN ANUL 2011 SI PREVIZIUNI PENTRU 2012

NR.

CRT.

SURSA DE VENIT PLAN PE ANUL

2011

REALIZARI PE

ANUL 2011

% PREVIZIUNI PE ANUL

2012

1. INSCRIERE MEMBRII, COTIZATII 125.000 173.895 139 180.000
2. ARBITRAJ COMERCIAL 120.000 130.761,19 109 130.000
3. CONSULTANTA JURIDICA:

-REDACTARE ACTE, ACTE ADITIONALE , ETC.

– VANZARE STANDARDE, TOP FIRME

– GARANTII REALE MOBILIARE –  ARHIVA ELECTRONICA

90.000 86.545,30 din care:

39.389,94

38.187,56

8.967,80

96 100.000
4. ORGANIZARE TARGURI INTERNE 35.000 31.204,19 89 32.000
5. ORGANIZARE MISIUNI ECONOMICE 250.000 369.069,77 148 183.000
6. ELIBERARE CERTIFICATE  DE ORIGINE 185.000 285.600 154 95.000
7. ORGANIZARI DE EVENIMENTE (ACTIUNI PROMOTIONALE, WORKSHOP ETC. 10.000 3.689,73 37 30.000
8. IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE EXTERNE 500.000 504.420,12 101 500.000
9. ORGANIZARE CURSURI DE INSTRUIRE 150.000 5.526,45 4 60.000
10. VENITURI DE CHIRII SPATII SI ECHIPAMENTE 20.000 32.258,35 161 20.000
11. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (MULTIPLICARE MATERIALE, SERVICII PRESTATE ALTOR INSTITUTII) 50.000 13.245,89 26 27.000
12. DOBANZI BANCARE SI DIFERENTE DE CURS VALUTAR 15.000 13.196,54 88 13.000
TOTAL: 1.550.000 1.649.412,53 106,41 1.370.000
Related Posts with Thumbnails